Wat betekent meer of minder werken voor mijn portemonnee?

Nieuwsbericht | 31 maart 2021

Voor veel mensen die meer of minder uren willen werken, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De WerkUrenBerekenaar van het Nibud brengt die in kaart.

Meer of minder uren werken heeft niet alleen gevolgen voor het salaris, maar ook voor toeslagen, belasting en pensioenpremies. Zelf uitrekenen hoeveel je netto overhoudt of inlevert, is daardoor ingewikkeld. Bovendien is de angst om toeslagen kwijt te raken groot, waardoor al snel het idee ontstaat dat bijvoorbeeld meer werken onvoldoende loont.

Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen weten wat de financiële gevolgen zijn van meer of minder werken. Met de WerkUrenBerekenaar krijgen gebruikers snel en gemakkelijk inzicht in wat dat betekent voor hun portemonnee, zonder dat zij zichzelf in het complexe belasting- en toeslagenstelsel hoeven te verdiepen. Het Nibud ontwikkelde de WerkUrenBerekenaar in samenwerking met stichting Het Potentieel Pakken en WOMEN Inc.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
06 april 2021

Nibud lanceert gesprekshandreikingen bij (dreigende) geldproblemen

lees meer › Nieuwsbericht

WerkUrenBerekenaar

De WerkUrenBerekenaar maakt inzichtelijk meer of minder uren werken betekent voor de portemonnee.

lees meer › Tool

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel
23 maart 2021

Nibud ondersteunt Rabobank ‘Praten over Geld Challenge’

lees meer › Nieuwsbericht
09 maart 2021

Nibud helpt financiële geletterdheid jongeren vergroten met Angle

lees meer › Nieuwsbericht

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 voor alle jongeren in Meppel

De Geldwijzer bijna 18 als waardevolle stap in schuldpreventie bij jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal
03 maart 2021

Nibud: verhoging bijstand helpt huurders meer dan verlaging huur

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan ZZP

Geldplan ZZP is geschikt voor iedereen die als ZZP'er werkt, of die dat wil gaan doen.

lees meer › Tool
18 februari 2021

Beleggen? Wees kritisch

lees meer › Nieuwsbericht