Meer jongeren in de bijstand

Nieuwsbericht | 31 augustus 2020

Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal van 2020 gestegen naar 427.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is vooral zichtbaar onder jongeren tot 27 jaar.

Bij jongeren gaat het om een toename van ruim 5 procent. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen, hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep. Dat meldt het CBS. Het Nibud constateerde eerder al een inkomensterugval onder jongeren in de drie coronapeilingen die het instituut uitvoerde in april, juni en juli.

Uit die peilingen blijkt dat jongeren en flexwerkers het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Voor veel jongeren geldt dat zij slechts een beperkt aantal uren werken. Bij een eventuele inkomensterugval komen zij daardoor vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen zoals de TOFA. Zo belanden zij sneller in de bijstand. Niet alle jongeren kunnen echter een beroep doen op de bijstand. Zij lopen daardoor extra risico op schulden doordat ze de vaste lasten niet meer te kunnen betalen.

Voor het eerst in 2,5 jaar

Volgens het CBS is een kwartaal met meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder in tweeënhalf jaar niet meer voorgekomen. Naast jongeren nam het aantal bijstandsontvangers ook toe onder 45-plussers. Bij de 27- tot 45-jarigen lag het aantal bijstandsgerechtigden iets lager dan een jaar eerder.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Agenda 2021

Nibud Agenda 2021

Bewust omgaan met geld wordt vanzelfsprekend.

bestel › Product