Zijn uw medewerkers financieel fit?

Sociaal Werk Nederland organiseerde deze zomer in Utrecht een bijeenkomst voor P&O medewerkers in de zorg- en welzijn (OPOF). Martine Broere, business developer opleidingen bij het Nibud, sprak over armoede en schulden bij werknemers in Nederland. Want hoeveel organisaties hebben eigenlijk medewerkers met financiële problemen?

Martine stelde deze vraag aan de aanwezigen in de zaal. Slechts drie werkgevers staken hun hand op en erkenden medewerkers met financiële problemen te hebben. Haar tweede vraag luidde als volgt: wie heeft er één of meerdere medewerkers met een loonbeslag? Hierop staken bijna alle aanwezigen hun hand op.

Maar liefst 46% van de werkgevers krijgt te maken met loonbeslag. En meer dan de helft van alle Nederlandse werkgevers (62%) heeft te maken met personeel met financiële problemen. Na een quiz waarbij de kennis van de P&O-ers werd getest, ging Martine verder in op het onderwerp werknemers en schulden.

Impact van geldzorgen op de werkvloer

Geldzorgen hebben namelijk grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Door middel van voorlichting, training of het aanbieden van tools kunt u financiële problemen bij medewerkers mogelijk voorkomen. Maar ook het onderwerp uit de taboesfeer halen en intern bespreekbaar maken, is van groot belang.

Maak uw medewerkers financieel fit

Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers met geldzorgen financieel fit worden?

  1. Ga in gesprek met medewerkers over de situatie
  2. Creëer een veilige omgeving
  3. Wees terughoudend met voorschotten en leningen
  4. Schakel een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbo-arts in
  5. Maak gebruik van één van de workshops of trainingen van het Nibud over dit onderwerp

Het Nibud biedt een breed palet aan informatie, advies en diensten, speciaal voor werkgevers. Zo kan het Nibud ondersteunen bij preventie, maar ook bij het oplossen van financiële problemen op de werkvloer.

Meer weten over financieel fit met het Nibud?

Wilt u van gedachten wisselen over de manier waarop u geldproblemen bij werknemers kunt helpen oplossen? Neem contact op met Martine Broere, business developer opleidingen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Martine Broere

Martine Broere

Business developer opleidingen

Medewerker

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal.”

— Nibud Rapport 'Personeel met schulden' (2017)

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport