Geschreven door

Anna van der Schors

Anna van der Schors

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Mbo’ers in geldzaken 2015

Gemiddeld hebben mbo-studenten 549 euro per maand te besteden. Dit is het totaal aan inkomsten (studiefinanciering, bijdrage van ouders, stage/werkplek, bijbaan, etc.). De inkomsten van thuiswonende en uitwonende studenten verschillen sterk: 455 euro versus 903 euro.

Een substantieel deel van de mbo’ers (1 op de 5) vindt dat hij of zij vaak of altijd geld te kort komt. 15 procent van alle mbo-studenten vindt zelfs dat hij een financieel probleem heeft. Van alle mbo’ers heeft 21% geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO.

Auteurs: Anna van der Schors, Minou van der Werf, Gea Schonewille

Schulden onder mbo’ers

De lenende mbo-student heeft gemiddeld 3.681 euro schuld. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs 4.854 euro. Voor uitwonende mbo’ers is dit zelfs 6.445 euro, voor thuiswonende studenten ‘slechts’  3.841 euro.

Zorg- en huurtoeslag

Huurtoeslag wordt door 33 procent van de uitwonende mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangen. Van de mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangt 69 procent zorgtoeslag. Bij de mbo’ers die geen zorgtoeslag ontvangen, speelt bij ruim de helft onwetendheid een belangrijke rol.

Uitgaven

Gemiddeld geven mbo’ers 588 euro per maand uit. Dit zijn alle eigen bestedingen, inclusief het verplichte lesgeld dat mbo’ers vanaf hun 18e moeten gaan betalen. Ook in de hoogte van de maandelijkse bestedingen is er een groot verschil tussen thuis- en uitwonenden: 404 euro per maand voor thuiswonenden en 1052 euro per maand voor uitwonenden.

De grote uitgaven bestaan voornamelijk uit (in euro per maand):

  • huur: 449
  • boodschappen: 165
  • studieboeken: 145
  • zorgverzekering: 104
  • rijlessen: 243
  • verkeersboetes: 91

Onderzoeksverantwoording

De respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015. Financiële situatie en gedrag van mbo-studenten’ zijn afkomstig uit de consumentenpanels van SSI . In totaal hebben 1.678 mbo-studenten in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar de complete vragenlijst beantwoord. Zowel studenten BBL (beroepsbegeleidende leerweg) als studenten BOL (beroepsopleidende leerweg). De netto steekproef is representatief voor voltijd mbo-studenten in de leeftijd van 15 tot en met 30 jaar in Nederland qua leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (niveau 1-2/niveau 3/niveau 4). Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 8 december 2014 t/m 5 januari 2015.

  • Naar het persbericht: ‘Nibud: schuld mbo’ers gestegen van bijna 1.300 euro naar ruim 3.600 euro’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Anna van der Schors

Anna van der Schors

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

10 december 2018

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

lees meer ›Persbericht

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport
22 oktober 2018

Werkgever kan prima hulp bieden bij schulden werknemers

lees meer ›Nieuwsbericht

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht, sprak het Nibud over armoede en schulden bij werknemers in Nederland.

lees meer › Artikel
12 oktober 2018

Schulden: aan de buitenkant zie je niets

lees meer ›Blog

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Workshop ‘Ik krijg nooooit wat!’

Materiaal voor een workshop over financiële opvoeding.

lees meer › Artikel

Factsheet Geld en Relatie (2018)

Hoe gaan mannen en vrouwen om met de huishoudfinanciën?

lees meer › Onderzoeksrapport

Gefeliciteerd, 18 jaar!

Inzetten op schuldpreventie met maatwerkeditie 'Voor boven de 18' in Uithoorn en Ommen-Hardenberg !

lees meer › Praktijkverhaal

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport