Mbo’ers in geldzaken 2015

Gemiddeld hebben mbo-studenten 549 euro per maand te besteden. Dit is het totaal aan inkomsten (studiefinanciering, bijdrage van ouders, stage/werkplek, bijbaan, etc.). De inkomsten van thuiswonende en uitwonende studenten verschillen sterk: 455 euro versus 903 euro.

Een substantieel deel van de mbo’ers (1 op de 5) vindt dat hij of zij vaak of altijd geld te kort komt. 15 procent van alle mbo-studenten vindt zelfs dat hij een financieel probleem heeft. Van alle mbo’ers heeft 21% geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO.

Auteurs: Anna van der Schors, Minou van der Werf, Gea Schonewille

Schulden onder mbo’ers

De lenende mbo-student heeft gemiddeld 3.681 euro schuld. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs 4.854 euro. Voor uitwonende mbo’ers is dit zelfs 6.445 euro, voor thuiswonende studenten ‘slechts’  3.841 euro.

Zorg- en huurtoeslag

Huurtoeslag wordt door 33 procent van de uitwonende mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangen. Van de mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangt 69 procent zorgtoeslag. Bij de mbo’ers die geen zorgtoeslag ontvangen, speelt bij ruim de helft onwetendheid een belangrijke rol.

Uitgaven

Gemiddeld geven mbo’ers 588 euro per maand uit. Dit zijn alle eigen bestedingen, inclusief het verplichte lesgeld dat mbo’ers vanaf hun 18e moeten gaan betalen. Ook in de hoogte van de maandelijkse bestedingen is er een groot verschil tussen thuis- en uitwonenden: 404 euro per maand voor thuiswonenden en 1052 euro per maand voor uitwonenden.

De grote uitgaven bestaan voornamelijk uit (in euro per maand):

  • huur: 449
  • boodschappen: 165
  • studieboeken: 145
  • zorgverzekering: 104
  • rijlessen: 243
  • verkeersboetes: 91

Onderzoeksverantwoording

De respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015. Financiële situatie en gedrag van mbo-studenten’ zijn afkomstig uit de consumentenpanels van SSI . In totaal hebben 1.678 mbo-studenten in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar de complete vragenlijst beantwoord. Zowel studenten BBL (beroepsbegeleidende leerweg) als studenten BOL (beroepsopleidende leerweg). De netto steekproef is representatief voor voltijd mbo-studenten in de leeftijd van 15 tot en met 30 jaar in Nederland qua leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (niveau 1-2/niveau 3/niveau 4). Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 8 december 2014 t/m 5 januari 2015.

  • Naar het persbericht: ‘Nibud: schuld mbo’ers gestegen van bijna 1.300 euro naar ruim 3.600 euro’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Regelingen naar draagkracht met Aflosberekenaar

Betere aflosregelingen GGN door gebruik van Nibud-referentiecijfers in rekentool.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 voor alle jongeren in Meppel

De Geldwijzer bijna 18 als waardevolle stap in schuldpreventie bij jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële problemen 2018

Aantal huishoudens met betalingsproblemen blijft gelijk, type problemen verschuift.

lees meer › Onderzoeksrapport

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport