Betalingsproblemen bij uw huurders

Voor woningcorporaties is het van groot belang dat huurders hun geldzaken goed op orde hebben, zodat ze in staat zijn hun huur te betalen. Het Nibud ondersteunt u met advies en producten om uw huurders hierbij te helpen.

Focus op betaalbaarheid

Er zijn volop ontwikkelingen in de huurmarkt. Uw woningbouwcorporatie heeft te maken met verschillende uitdagingen. Enerzijds wilt u dat huishoudens aan wie u woningen toewijst de huur kunnen opbrengen. Anderzijds zijn huurinkomsten hard nodig voor uw eigen bedrijfsvoering, zeker wanneer uitvoeringskosten toenemen.

Toegenomen risico’s leiden tot een focus op betaalbaarheid van wonen. Hierbij spelen zowel huur, energie als ook zorgkosten een rol. Vooral huurders in de laagste inkomensgroepen lopen betalingsrisico’s. Deze groepen wilt u helpen om problemen te voorkomen.

Inzicht in geldzaken voor uw huurder

Het Nibud kan u helpen uw huurders meer zicht te geven op wat een verantwoorde huur is. Dat hangt o.a. samen met welke inkomsten en uitgaven er zijn. We denken graag met u mee over uw uitdagingen op dit gebied en kunnen u adviseren over effectieve en passende programma’s en producten.

Zelf aan de slag

We bieden een divers portfolio aan standaard en op maat producten, zowel online als offline. Uw huurder kan hier zelf of onder begeleiding mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een huurtool op uw site, waarmee huurders op basis van hun inkomsten en uitgaven kunnen bepalen welke woonlasten voor hen reëel zijn. Of u kunt materialen zoals een Geldkrant met informatie over omgaan met geld onder uw huurders verspreiden. Een cursus Omgaan met Geld voor uw huurders is ook een krachtig preventiemiddel.

Nibud: kennis en ervaring

Het Nibud kent zowel het werkveld als het financiële gedrag van consumenten goed. Het Nibud doet onderzoek en is naast kennisinstituut ook opleider en uitgever. Ook zijn we expert op het gebied van betaalbare woonlasten. Daarom is het Nibud als geen ander in staat effectieve en praktijkgerichte programma’s en materialen te ontwikkelen die uw huurder effectief en op een passende manier helpen.

Betaalbare huur

Om betalingsproblemen te voorkomen is het natuurlijk ook belangrijk dat woningen verantwoord worden toegewezen. Het Nibud heeft op dit vlak veel expertise en kan u helpen met berekeningen.

Meer weten?

Wilt u verder praten over wat het Nibud voor u kan betekenen, of wilt u een pakket samenstellen? Wij denken graag met u mee. Neem contact op met Sandra Schoenmakers, adviseur marketingcommunicatie bij het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Nibud kan u helpen uw huurders meer zicht te geven op wat een verantwoorde huur is.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Wat kan de werknemer zelf doen?

Hoe kunt u uw werknemers helpen financieel in balans te komen?

lees meer › Artikel

Materialen voor uw inwoners

Het Nibud ondersteunt gemeentes met advies en producten.

lees meer › Artikel
13 september 2019

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

lees meer › Persbericht

Huurachterstanden

Huurachterstanden

Leer huurachterstanden voorkomen.

meer info › Opleidingen