Geschreven door

Pauline Mulder-Hiltmann

Pauline Mulder-Hiltmann

Trainer

medewerker

Loonbeslag: soms onterecht!

Praktijkverhaal | 2016

Bij een medewerker van een bedrijf dat ik als Nibud-coach bezocht, was beslag op het inkomen gelegd. Deze medewerker was verbaasd: ze was niet op de hoogte van de achterstand en de werkgever had haar niet laten weten dat er al een informatieverzoek van de deurwaarder was binnengekomen.

Het betrof een beslag voor een krediet dat was aangegaan tijdens het huwelijk. De ex-partner zou de vordering betalen. Een dergelijke afspraak is bindend tussen voormalig echtelieden maar niet voor derden, in dit geval dus de kredietverstrekker. Deze blijft het recht houden de vordering volledig op beide contractanten te verhalen. Helaas bleef de ex-partner in gebreke, waardoor er beslag op het inkomen van de medewerker werd gelegd.

Geen ingebrekestelling

In de kredietovereenkomst stond dat de vordering direct opeisbaar gesteld zou worden wanneer:

  • er niet aan de betaalafspraak zou worden voldaan
  • de klant hiervoor in gebreke gesteld zou zijn.

Hier wrong de schoen…. De medewerker had geen aanmaning gehad én was niet in gebreke gesteld. En de medewerker was niet op de hoogte van het feit dat de ex-partner zich niet aan de betaalafspraken hield.

De medewerker heeft om uitleg gevraagd bij de gerechtsdeurwaarder maar werd met een kluitje het riet ingestuurd. Wij hebben daarop contact gezocht met de gerechtsdeurwaarder en er bleek inderdaad geen ingebrekestelling te zijn verstuurd naar de medewerker. Het loonbeslag was dus niet terecht gelegd.

Loonbeslag ingetrokken

Het loonbeslag is ingetrokken en de afgedragen gelden zijn aan de medewerker geretourneerd. Het krediet moet uiteraard wel betaald worden, hiervoor is een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder getroffen.

Tips voor werkgevers

  • Informeer de medewerker altijd over een binnengekomen informatieverzoek van een deurwaarder. Hij kan dan actie ondernemen en mogelijk een loonbeslag voorkomen.
  • De aanname ‘eigen schuld’ is niet altijd terecht. Ga zonder oordeel het gesprek met de medewerker in.
  • Het blijkt nog altijd lastig voor medewerkers te zijn om een goed gesprek met de gerechtsdeurwaarder te voeren. Het ontbreekt hen aan kennis en emotie heeft de overhand. Kijk of je de medewerker kan ondersteunen bij de communicatie met schuldeisers.

Vragen? Neem contact op met de helpdesk voor werkgevers

Heeft u zelf vragen over een medewerker met financiële problemen? Of over het beleid rondom financiële problemen op de werkvloer?
Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar uw vragen!

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Pauline Mulder-Hiltmann

Pauline Mulder-Hiltmann

Trainer

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal