Leerstoel met Universiteit Leiden

In samenwerking met Universiteit Leiden heeft het Nibud een bijzondere leerstoel ‘Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’, met Prof. dr. Wilco van Dijk als bijzonder hoogleraar. Door kennis en expertise zo te bundelen, komen we meer te weten over het economisch keuzegedrag van de consument.

Psychologische kennis van economisch keuzegedrag

Consumenten kunnen in de problemen komen door de economische keuzes en beslissingen die ze maken: ze blijken keer op keer geen rationele, economische beslisser te zijn. Om dit beeld goed bij te stellen is meer kennis nodig over de psychologische determinanten van economisch keuzegedrag.

Het wordt langzamerhand duidelijk dat het beeld van de mens als Homo Economicus — een beslisser die bij elke keuze een nuchtere en zakelijke afweging maakt van alle voor- en nadelen van de beschikbare opties, en vervolgens kiest voor de optie die het beste uitpakt voor zijn of haar eigen belang (lees: eigen portemonnee), bijgesteld moet worden tot het beeld van de mens als zijnde van vlees en bloed met alle tekortkomingen en vergissingen die de mens Homo Sapiens maakt. Een beslisser die keuzes maakt die niet louter rationeel zijn, maar die zich ook laat leiden door zijn of haar emoties en die vaak niet voldoende (of juist verkeerd) gebruikmaakt van de beschikbare informatie. Om dit beeld goed bij te stellen is meer kennis nodig van de psychologische determinanten van economisch keuzegedrag. Beleidsmakers zijn ook nadrukkelijk op zoek naar deze kennis.“ – prof. dr. Wilco van Dijk

De nauwe samenwerking van het Nibud met de Universiteit Leiden zorgt ervoor dat het Nibud-onderzoek wetenschappelijk wordt ingebed en we de uitkomsten kunnen delen met het maatschappelijke én het wetenschappelijke werkveld.

Promotie-onderzoek

Minou van der Werf (voormalig Nibud-onderzoeker) is op 10 december 2020 gepromoveerd onder de Nibud-leerstoel Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag. Zij heeft in haar proefschrift gekeken hoe verstandig financieel gedrag bevorderd kan worden met inzichten uit de gedragswetenschappen. In vier veldexperimenten heeft ze zich gericht op het bevorderen van spaargedrag, het verminderen van no-shows bij afspraken met de Groningse Kredietbank en op het bevorderen van bewuste leenkeuzes bij persoonlijke leningen en bij studieleningen.

Wilt u meer weten over de onderzoeken in het kader van de Nibud-leerstoel? Neem dan contact op met Cora van Horssen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Er is meer kennis nodig van de psychologische determinanten van economisch keuzegedrag.”

— Prof. dr. Wilco van Dijk

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Gedragswetenschappers Nibud onderzoeken betaalgedrag

Voor incassobureau Flanderijn onderzocht het Nibud het effect van eigen keuze in betaaldatum.

lees meer › Praktijkverhaal

Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

Het Nibud werkt met een 5-stappenmodel om succesvolle gedragsverandering te bereiken.

lees meer › Artikel

Het GAST-model voor gedragsverandering

Wilt u gezond financieel gedrag stimuleren? Zet het GAST-model in.

lees meer › Artikel

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Gedragsverandering: wat doen we voor u?

Het Nibud helpt professionals die gericht zijn op het veranderen van financieel gedrag. We inspireren, adviseren en doen onderzoek.

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel gedrag bevorderen (2017)

Financiële educatie kan effectief, mits op een goede manier aangepakt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2019

Positieve reacties van klanten op zelf betaaldatum kiezen

lees meer › Nieuwsbericht
18 april 2019

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

lees meer › Persbericht