Lancering Geldplan Sparen, aflossen of beleggen groot succes

Nieuwsbericht | 2 september 2015

Enthousiaste deelnemers en sprankelende sprekers waren aanwezig bij de tweede werkbijeenkomst van Startpunt Geldzaken, waar het nieuwe Geldplan Sparen, aflossen of beleggen werd gelanceerd.

‘Ga er alsjeblieft mee aan de slag!’

Wethouder VictorOpening Wethouder Victor Everhardt Everhardt van de Gemeente Utrecht opende de bijeenkomst. Hij is enthousiast fan van Startpunt Geldzaken, dat is opgenomen in het beleid van de gemeente Utrecht in de strijd tegen armoede. De geldplannen worden ingezet in de wijkteams en in bijeenkomsten georganiseerd in de Utrechtse bibliotheken en ondersteund door Utrechtse ondernemers. Aan het eind van zijn speecht roept hij iedereen op: ‘Ga er alsjeblieft mee aan de slag!’.

Introductie door Gerjoke Wilmink

Introductie Gerjoke WilminkGerjoke Wilmink, directeur van het Nibud, schetste de ontwikkeling van Startpunt Geldzaken en de ambitie voor 2016: meer huishoudens ondersteunen in hun financiële zelfredzaamheid, door de ontwikkeling van meer geldplannen en de aansluiting van meer organisaties die de geldplannen beschikbaar stellen aan hun doelgroep.

Rol van de overheid groot bij particuliere financiën

Professor Harald BeninkProfessor Harald Benink schetste de slingerbeweging van de overheid, die in de goede jaren de hypotheekverstrekking onbegrensd liet oplopen, maar in de crisis de hypotheekverstrekking op allerlei wijzen inperkt, waardoor de crisis eigenlijk nog is versterkt. Het zou goed zijn de balans te hervinden. Niet voor iedereen is het noodzakelijk en haalbaar de hypotheek volledig af te lossen in 30 jaar.

Niels Lemmers, director Public Affairs bij de beleggersvereniging VEB, introduceerde het nieuwe geldplan Sparen, aflossen of beleggen? Hij benadrukte dat door de individualisering van de samenleving en een terugtredende overheid, iedereen moet werken aan zijn eigen vermogensopbouw. Hij bedankte de partijen die met een financiële bijdrage dit geldplan mogelijk hebben gemaakt: Martijn Rehling van DeGiro, Ronald Sminia van FitVermogen en Peter van Maris van Zorg van de Zaak.

Ervaringen met eerste Geldplan: Beter rondkomen

Bas4De ervaringen met het eerste geldplan Beter rondkomen zijn met elkaar
uitgewisseld. Het geldplan blijkt te werken, maar de uitdaging is om meer mensen ertoe te brengen gebruik te maken van het geldplan. Alle deelnemers hebben hun ideeën naar voren gebracht hoe het gebruik kan worden bevorderd.

Geldplan voor huishoudens met financiële problemen

Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van het derde geldplan, gericht op huishoudens met financiële problemen.  Annemieke SprAnnemieke sprenger LSTA en Eelco Steenvoorde Gemeente Zaanstadenger van LSTA en Eelco Steenvoorde van Gemeente Zaanstad hebben aangegeven wat zij aan functionaliteit in het geldplan gerealiseerd willen zien. Deze ideeën zijn vervolgens door de zaal aangevuld.

Sluiting

Gerjoke Wilmink sloot de bijeenkomst af met dank aan alle deelnemers en de constatering dat we met Startpunt Geldzaken inmiddels een eind zijn gekomen, maar … dat we elkaar nodig hebben om verder te komen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kans op financiële problemen (2016)

Hoe mensen met hun geld omgaan is belangrijker dan hoogte inkomen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool
19 maart 2018

Studerende kinderen… wie gaat dat betalen?

lees meer › Blog
31 oktober 2017

Beer, varkentje en hun pensioen

lees meer › Blog
13 april 2017

De psychologie van ons spaargedrag

lees meer › Blog
01 april 2016

Consumenten helpen sparen voor het kopen van een huis

lees meer › Blog