Laaggeletterdheid en financiële problemen

Gastblog door Michelle Vogels, Stichting Lezen & Schrijven

Weblog | 30 oktober 2017

Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in hand. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen zijn veel vaker (langdurig) arm dan niet-laaggeletterden.

Daarnaast zijn ze ook oververtegenwoordigd onder schuldenaren die zich aanmelden bij schuldhulpverlening.

Taalscholing werkt!

Ongeveer 70% van de mensen die starten met een taalcursus verbetert binnen zes maanden hun taalvaardigheid en 50 – 65% vindt een betere plek in de samenleving.

Taalambassadeur Vera Moet vertelt erover in een filmpje:

Aanpak

Voor mensen met geringe taal- en/of rekenvaardigheden is het moeilijker om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen of de eigen administratie bij te houden. Het is daarom van belang om zo vroeg mogelijk in een (schuldhulpverlenings)traject laaggeletterdheid te herkennen. Bijvoorbeeld met behulp van screeningsinstrumenten zoals de Taalmeter of Rekenmeter.

Soms moet de dienstverlening aan cliënten worden aangepast of een hulptraject wordt gecombineerd met het ontwikkelen van vaardigheden. Dat kan door gebruik te maken van lesmateriaal in eenvoudige taal, gericht op het op orde krijgen van de administratie, zoals Voor ’t zelfde geld.

Uit de praktijk

In de gemeente Amsterdam werpt de Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid (ATL) haar vruchten af. Het besef dat de doelgroepen van het taal- en armoedenetwerk grotendeels overeenkomen zorgt ervoor dat in de uitvoering allerlei verbanden worden gelegd. 

Maarten van Aernsbergen, senior beleidsadviseur Volwasseneneducatie en Participatie bij de gemeente Amsterdam, legt uit waarom die samenwerking belangrijk is: “We weten sinds jaar en dag al dat alleen taal leren niet de oplossing is. Je moet het leren van taal ergens aan verbinden, het zinvol maken. Taal is het middel om aan deze problemen te werken.”

Samenwerking

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun sociale leven. Samen met lokale en landelijke partners, waaronder het Nibud, zet Stichting Lezen & Schrijven zich in om de financiële zelfredzaamheid te vergroten door het versterken van basisvaardigheden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Je moet het leren van taal ergens aan verbinden, het zinvol maken. Taal is het middel om aan deze problemen te werken.”

— Maarten van Aernsbergen, senior beleidsadviseur Volwasseneneducatie en Participatie gemeente Amsterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

19 december 2017

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

lees meer ›Persbericht

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Deurwaarder voor financieel hulpverleners

Deurwaarder voor financieel hulpverleners

Het proces, de kosten en het jargon uitgelegd.

meer info › Opleidingen
18 mei 2016

De aanpak van armoede en schulden in Arizona (USA)

lees meer ›Blog

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Literatuurstudie naar gedragsinterventies bij schuldhulpverlening.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met schuldpreventie

Aan de slag met schuldpreventie

Gratis artikel in de reeks 'Geld en gedrag'

bestel › Product
25 januari 2016

Gedetineerden en schulden: maatwerk voor een bijzondere groep

lees meer ›Blog

‘Op weg naar een schuldenvrij leven’ (2015)

Samenvatting proefschrift Nibud-onderzoeker Tamara Madern.

lees meer › Onderzoeksrapport