Kostenscan Personeel met schulden

Geldzorgen hebben grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal.

Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Welke kosten brengt dat met zich mee voor u als werkgever?

Start de berekening

Inzicht in kosten: wat nu?

U heeft nu een indicatie van de kosten van medewerkers met geldproblemen in uw organisatie. U kunt dit bedrag nu afzetten tegen de investering in het voorkomen of oplossen van geldproblemen.

Als er al schulden zijn, dan kunt u uw medewerkers helpen bij het oplossen van deze problemen. Financiële coaching, tijd die u vrijmaakt, juiste informatie geven, of ondersteuning op een andere manier.In gesprek gaan met uw medewerker, juiste informatie geven of begeleiden of doorverwijzen naar hulp.

Door middel van voorlichting, training of het aanbieden van tools kunt u financiële problemen bij medewerkers mogelijk voorkomen.

Het Nibud helpt u verder

Het Nibud biedt een groot palet aan producten, advies, trainingen en diensten, speciaal voor werkgevers. Zo kan het Nibud u ondersteunen bij preventie, maar ook bij het oplossen van financiële problemen op de werkvloer. Met advies op maat is deze dienstverlening precies toegesneden op de situatie binnen uw organisatie.

Een aantal diensten uitgelicht:

  • Heeft u vragen over financiële problemen bij uw werknemers? Of over loonbeslag? Bel of mail met de gratis Helpdesk voor werkgevers.
  • Wilt u werknemers met financiële problemen intensiever helpen? Dat kan met de Nibud-coach voor werkgevers. De Nibud-coach is meer dan een budgetcoach. De Nibud-coach is uw sparringpartner en begeleidt medewerkers bij het verbeteren of stabiliseren van hun financiële situatie. Als het nodig is, bereidt de Nibud-coach de betrokken medewerker voor op schuldhulpverlening.
  • HR- workshop Omgaan met personeel met schulden.
  • U kunt uw bedrijf of organisatie aansluiten bij Startpunt Geldzaken, een initiatief van het Nibud en partners. U krijgt dan de beschikking over diverse geldplannen waarmee uw werknemers zélf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Uw werknemers kunnen de plannen anoniem, stap voor stap en ieder in eigen tempo invullen.
  • Vindt u het bespreken van financiële problemen met uw medewerkers belangrijk? Maar ziet u op tegen het voeren van deze gesprekken? In de workshop Gespreksvoering bij personeel met schulden gaat u aan de slag met uw eigen overtuigingen over medewerkers met schulden en hoe dit uw gesprekken beïnvloedt.

Meer weten?

Wilt u van gedachten wisselen over de manier waarop u geldproblemen bij werknemers kunt helpen oplossen? Neem contact op met Martine Broere, business developer opleidingen. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder