Koopkrachtontwikkeling

Als gevolg van onder andere overheidsbeleid kan de koopkracht van individuele huishoudens veranderen. Het Nibud berekent deze ontwikkelingen voor verschillende groepen.

Koopkrachtplaatjes geven inzicht

De koopkrachtontwikkeling laat zien of huishoudens er door bijvoorbeeld overheidsbeleid op voor- of achteruit gaan. Dit is belangrijke informatie, omdat huishoudens zich zo kunnen voorbereiden op komende veranderingen in hun situatie. Beleidsmakers en politici krijgen door de berekeningen meer inzicht in het effect van hun beleid. Belangengroepen kunnen de gevolgen voor de situatie van specifieke huishoudens laten berekenen en zo hun achterban voorlichten.

Voorbeeldhuishoudens

Het Nibud berekent jaarlijks met Prinsjesdag en in januari de koopkrachtveranderingen. We kijken bij de berekeningen naar huishoudens die variëren in samenstelling, inkomen of leefsituatie. Van honderd veel voorkomende voorbeeldhuishoudens presenteren we de veranderingen in een standaard overzicht. Hieronder vindt u een recent voorbeeld:

Berekeningen op maat

Als beleidsmedewerker van een gemeente, belangengroep of andere instantie kunt u het Nibud opdracht geven berekeningen te maken over de koopkracht van huishoudens met verschillende inkomens- en uitgavenpatronen. Zo kunnen gemeenten hun minimabeleid laten doorrekenen met een minima-effectrapportage. Voorbeelden van groepen waarvoor Nibud berekeningen heeft gemaakt zijn:

  • Minima (MER)
  • Ouderen die verblijven in zorginstellingen
  • Huishoudens met extra zorgkosten (Ieder(in))
  • Huurders (Woonbond)

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Warnaar en Jasja Bos. U kunt ook via het contactformulier uw vraag stellen of informatie aanvragen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door koopkrachtplaatjes kunnen huishoudens zich voorbereiden op komende veranderingen in hun financiële situatie.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht
19 juni 2019

Koopkrachtstijging minder hoog dan verwacht

lees meer ›Nieuwsbericht

Koopkrachtberekenaar 2019

Wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Onze tool brengt het in beeld.

lees meer › Tool

Over koopkrachtplaatjes

Wat kunnen individuele huishoudens met de Nibud-koopkrachtplaatjes?

lees meer › Artikel

Lezing Koopkracht

Lezing Koopkracht

Hoe berekent het Nibud koopkrachteffecten?

meer info › Diensten

Koopkrachtberekeningen regeerakkoord kabinet-Rutte III

Bijstandsgerechtigden en gepensioneerden blijven achter.

lees meer › Onderzoeksrapport

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel
18 januari 2019

Koopkracht – hoe zit dat bij mij?

lees meer ›Blog
10 december 2018

Correctie in berekeningen Nibud-rapport Koopkrachtontwikkelingen van werkenden en gepensioneerden 2010-2019

lees meer ›Nieuwsbericht
30 oktober 2018

Koopkrachtontwikkelingen gepensioneerden en werkenden van 2010 tot 2019

lees meer ›Nieuwsbericht
27 oktober 2017

Nibud: In 2021 koopkrachtstijging van 4 tot 6 procent voor werkende Nederlander

lees meer ›Persbericht