Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Koopkracht: uitschieters door inkomensgrenzen in regelingen

Weblog | 20 september 2016

Voor de meeste mensen stijgt de koopkracht in 2017 met enkele tientjes per maand. Maar bij het uitrekenen van de koopkrachtplaatjes zie je soms vreemde uitschieters…. Dan is het altijd de vraag: kloppen de berekeningen niet, of is er iets anders aan de hand? En wat kunt u doen als het net uw situatie betreft?

Als de berekeningen kloppen, dan worden die uitschieters bijna altijd veroorzaakt door inkomensgrenzen van regelingen. De meeste regelingen kennen een geleidelijke inkomensafhankelijkheid. De zorgtoeslag bijvoorbeeld; die is maximaal bij een laag inkomen en wordt geleidelijk afgebouwd vanaf een inkomen rond het minimumloon. Dat geldt ook voor de meeste heffingskortingen.

Abrupte grenzen

Er zijn echter ook regelingen die abrupte inkomensgrenzen hanteren, zoals de ouderenkorting, de huurtoeslag en de belastingaftrek van zorgkosten. Of leeftijdsgrenzen: zo stopt bijvoorbeeld het recht op combinatiekorting als het jongste kind 12 jaar wordt. Nu is dit een kleine verandering voor het betreffende huishouden. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij de gevolgen van een (kleine) inkomensstijging groter zijn:

  1. Geen huurtoeslag meer 
   Een alleenstaande (23 jaar tot AOW-leeftijd) heeft recht op huurtoeslag bij een inkomen tot € 22.100. Bij een huur van 500 euro en een inkomen van € 22.000 ontvangt deze alleenstaande in 2016 49 euro huurtoeslag. Bij een gemiddelde verwachte loonstijging van 1,6% bedraagt het inkomen in 2017 € 22.352 en komt hij daarmee boven de inkomensgrens. Geen huurtoeslag meer dus. Een koopkrachtdaling van 2% in plaats van een stijging van 1,3% bij behoud van huurtoeslag.
  2. Lagere ouderenkorting
   Tot een inkomen van € 35.949 euro bestaat er recht op de ouderkorting van € 1.187. Bij een hoger inkomen bedraagt die korting nog maar € 70. Een oudere met een AOW-uitkering en aanvullend pensioen van € 21.350 komt nog net in aanmerking voor de hoge aftrek. Met de AOW-bedragen voor 2017 komt het inkomen boven de inkomensgrens voor volgend jaar uit. Geen hoge ouderenkorting meer dus. Een tegenvaller van ruim 1.000 euro en een koopkrachtdaling van ruim 4%.
  3. Lagere aftrek zorgkosten 
   Bepaalde ziektekosten mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, waardoor een deel van die kosten vergoed worden. Tot een inkomen van  €34.027 in 2016 mogen die kosten verhoogd worden met 113% voor ouderen (40% voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd). Een oudere met een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen van € 19.465 komt in 2016 nog in aanmerking voor die verhoging, maar in 2017 niet meer (rekening houdend met de AOW-bedragen van volgend jaar). Bij specifieke zorgkosten van 500 euro komen, door het mislopen van de verhoging, de zorgkosten niet meer boven de drempel uit en is er helemaal geen aftrek meer. Een tegenvaller van 137 euro. Een koopkrachtdaling van 0,5% in plaats van 0%.

Specifieke situaties

Het gaat hierbij om zeer specifieke situaties. Waarschijnlijk komen die niet al te vaak voor. Het zijn een aantal uitschieters uit de uitgebreide puntenwolken met koopkrachtveranderingen van het CPB. Toch is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theoretische werkelijkheid en krijgen we bij het Nibud soms vragen over dergelijke situaties.

Wat kunt u doen?

Meestal niet veel… het gaat immers om vrij starre regels. Toch zijn er soms mogelijkheden:

 • U kunt het belastbaar inkomen proberen te verlagen door bepaalde aftrekposten voor reiskosten, zorgkosten, studiekosten of giften aan goede doelen. Zie hiervoor belastingdienst.nl en voor aftrek van zorgkosten regelhulp.nl of meerkosten.nl.
 • U kunt de situatie voorleggen aan uw werkgever. Als u bijvoorbeeld door een loonstijging uit de cao net geen huurtoeslag meer krijgt, kan dit een mooi onderhandelingsmoment zijn om net iets meer loon te vragen.
 • U kunt ook nagaan bij uw werkgever en uw pensioenfonds of u meer pensioen in kunt leggen, waardoor het belastbaar inkomen daalt. Met als bijkomend voordeel dat er meer pensioen wordt opgebouwd.

En altijd geldt: geef op tijd wijzigingen van het inkomen door om terugbetaling van teveel ontvangen toeslagen te voorkomen!

Ondertussen zullen we de komende maanden zien hoe de koopkracht er volgend jaar echt komt uit te zien…

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Reacties (6)

 • S_Z op 17 januari 2017, 19:08

  In de overzichtslijst "Koopkrachtveranderingen voor 2017 -100 voorbeelden" toont Nibud met een al of niet vet gemarkeerde pijl aan in welke richting de koopkracht zich voor welke groep gaat ontwikkelen. In de lijst gaat de groep "Echtpaar 65+, AOW, € 50000 & € 15000" 1,0% inleveren (of zelfs € 51,- netto/maand). In deze lijst heeft Nibud die "vette rode" en dus maximaal neergaande markering bij deze groep niet aangebracht. Dit terwijl deze groep, wegens diverse uiteenliggende oorzaken, in absolute zin opnieuw de zwaarste offers gaan brengen. Dat juist Nibud dit doet verbaast mij zeer; het lijkt erop dat Nibud de "negatieve indicatie" voor juist deze groep, door sommige politieke partijen ook wel als "rijke gepensioneerden" aangeduid, wel erg selectief hanteert en daarmee bewust bagatelliseert (!) Of zie ik het verkeerd?

  Beantwoorden
  • cgravemaker op 25 januari 2017, 09:45

   De grens voor een rood pijltje omhoog of omlaag ligt bij 1%-punt. In dit geval gaat het huishouden er 0,994% op achteruit. Net niet genoeg om in aanmerking te komen voor een rood pijltje dus. Een ander voorbeeld waar dit net de andere kant op schiet is een alleenstaande AOW’er met 30.000 euro aanvullend pensioen. Die gaat er 1,008% op achteruit. En krijgt daarom wel een rood pijltje. De koopkrachtveranderingen zijn dit jaar zeer gematigd en liggen voor de meeste voorbeelden tussen de -0,5 en +0,5%. De grenzen van de pijltjes zijn ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de koopkrachtveranderingen regelmatig enkele procenten waren, niet aangepast. We overwegen om die grenzen in het vervolg wel aan te passen aan de spreiding van de koopkrachtveranderingen. Zodat bijvoorbeeld altijd de 10% grootste uitschieters een rood pijltje krijgen.

   Beantwoorden
 • Toos van Sluijs op 29 september 2016, 13:02

  Ik vind het jammer dat in de berekeningen geen rekening is gehouden met partners die alleen AOW hebben, terwijl de meestverdienende partner aow + pensioen van ca 30000 euro heeft.

  Beantwoorden
 • M.Krieberg op 23 september 2016, 09:23

  De bedragen die u noemt bij de ouderenkorting voor 2017 kloppen m.i. niet. Deze zijn respectievelijk 36057 (verzamelinkomen) 1292 (hoge ouderenkorting) en 71 (lage ouderenkorting). Mocht ik het onjuist hebben dan hoor ik het graag. Vriendelijke groet.

  Beantwoorden
  • cgravemaker op 23 september 2016, 12:07

   De genoemde bedragen zijn voor 2016. Bij de berekening is wel rekening gehouden met de bedragen voor 2017. Die zijn zoals u noemt inderdaad, Jasja Bos

   Beantwoorden
 • Anja. op 21 september 2016, 11:00

  Het is voor mij duidelijk dat ik er minimaal 0,5% er op achteruitga. De bedoeling was toch dat iedereen er op vooruit zou gaan. Lever al jaren giga in en weer geen koopkracht reparatie! Zelfs met een middeninkomen en hoge zorgkosten wordt het bijna niet meer mogelijk om met mijn netto inkomen rond te komen.

  Beantwoorden

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

lees meer › Artikel

Chris Schwencke

Chris Schwencke

Relatiemanager

Medewerker
01 oktober 2020

Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog