Woonlasten en kredieten

Hoe kunt u er voor zorgen dat een klant die een hypotheek neemt, een lening aangaat of een huurwoning betrekt de lasten kan blijven betalen?

Te hoge woonlasten kunnen al snel leiden tot financiële problemen.”

Meer over Woonlasten en kredieten

02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Nibud-onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Advies Financieringslastnormen 2021

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Een persoonlijke lening: keuzes en ervaringen van consumenten (2018)

Welke keuzes maken consumenten bij persoonlijke leningen?

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel
23 april 2021

Nibud: Registratie studieschuld helpt financiële problemen bij huizenkopers te verkleinen

lees meer › Nieuwsbericht
10 februari 2021

Ankereffect vraagt actieve rol van financieel adviseur

lees meer › Nieuwsbericht
07 maart 2019

Energie vraagt om helderheid

lees meer › Blog

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel