Vroegtijdige aanpak

Financiële problemen hebben een grote impact. Zowel op het leven van de betrokkene, als op de maatschappij. Daarom is het zaak schulden zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen.

Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. In die periode is een kleine betalingsachterstand vaak uitgegroeid tot een grote schuld.
Slechts een klein deel van de huishoudens met betalingsproblemen weet de weg naar hulpverlening te vinden. Hier wil het Nibud verandering in brengen.

Het Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij het vroeger signaleren van financiële problemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht.

Daarnaast is het Nibud organisator van platformbijeenkomsten met beleidsmakers binnen gemeenten en andere betrokken organisaties. Zodat we van elkaar leren in de aanpak van schuldpreventie en schuldhulpverlening, maar ook samen praktische instrumenten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van Nibud-hulpmiddelen die gemeenten kunnen inzetten bij vroegsignalering zijn onze Geldkrant en online geldplannen.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud heeft veel ervaring met schuldpreventie. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw doelgroepen. We adviseren u graag bij uw vroegsignaleringsproject. Neem contact op met Marion Weijers.

De onderstaande klantreis(animatie ) geeft een goed beeld van hoe schulden kunnen ontstaan.

Wij hebben ervaring met effectieve interventies, waarbij er rekening is gehouden met financieel gedrag.”

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Voor u geselecteerd

Financiële problemen 2018

Aantal huishoudens met betalingsproblemen blijft gelijk, type problemen verschuift.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel

Platform Schuldhulpverlening

Via het platform wisselen vakgenoten kennis en ervaring uit.

lees meer › Artikel

Meer over Vroegsignalering en schulden

Checklist Vroegsignalering

Een handig overzicht om vroegsignaleringsbeleid te vormen en uit te voeren.

lees meer › Artikel

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële redzaamheid en beschermingsbewind

Met de tool Bewind51 kan een gemeente objectief beoordelen of beschermingsbewind (nog) passend is.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie

Wat verstaan we onder schuldpreventie, en hoe kunt u ermee aan de slag?

lees meer › Artikel