Vroegtijdige aanpak

Financiële problemen hebben een grote impact. Zowel op het leven van de betrokkene, als op de maatschappij. Daarom is het zaak schulden zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen.

Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. In die periode is een kleine betalingsachterstand vaak uitgegroeid tot een grote schuld.
Slechts een klein deel van de huishoudens met betalingsproblemen weet de weg naar hulpverlening te vinden. Hier wil het Nibud verandering in brengen.

Het Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij het vroeger signaleren van financiële problemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht.

Daarnaast is het Nibud organisator van platformbijeenkomsten met beleidsmakers binnen gemeenten en andere betrokken organisaties. Zodat we van elkaar leren in de aanpak van schuldpreventie en schuldhulpverlening, maar ook samen praktische instrumenten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van Nibud-hulpmiddelen die gemeenten kunnen inzetten bij vroegsignalering zijn onze Geldkrant en online geldplannen.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud heeft veel ervaring met schuldpreventie. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw doelgroepen. We adviseren u graag bij uw vroegsignaleringsproject. Neem contact op met Marion Weijers.

De onderstaande klantreis(animatie ) geeft een goed beeld van hoe schulden kunnen ontstaan.

Wij hebben ervaring met effectieve interventies, waarbij er rekening is gehouden met financieel gedrag.”

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Voor u geselecteerd

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel

Platform Schuldhulpverlening

Via het platform wisselen vakgenoten kennis en ervaring uit.

lees meer › Artikel

Meer over Vroegsignalering en schulden

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Literatuurstudie naar gedragsinterventies bij schuldhulpverlening.

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie: visie en beleid

Hoe ontwikkelt u een visie en beleid voor schuldpreventie in uw organisatie?

lees meer › Artikel

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland (2014)

Onderzoek naar de omvang en preventie van de schulden in Nederland.

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Ondernemers in het groen volgen webinar Financieel fitte werknemers

Hoe help je een werknemer met geldproblemen en voorkom je erger?

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal