Vroegtijdige aanpak

Financiële problemen hebben een grote impact. Zowel op het leven van de betrokkene, als op de maatschappij. Daarom is het zaak schulden zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen.

Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. In die periode is een kleine betalingsachterstand vaak uitgegroeid tot een grote schuld.
Slechts een klein deel van de huishoudens met betalingsproblemen weet de weg naar hulpverlening te vinden. Hier wil het Nibud verandering in brengen.

Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij het vroeger signaleren van financiële problemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht.

Daarnaast is het Nibud organisator van platformbijeenkomsten met beleidsmakers binnen gemeenten en andere betrokken organisaties. Zodat we van elkaar leren in de aanpak van schuldpreventie en schuldhulpverlening, maar ook samen praktische instrumenten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van Nibud-hulpmiddelen die gemeenten kunnen inzetten bij vroegsignalering zijn onze Geldkrant en online geldplannen.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud heeft veel ervaring met schuldpreventie. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw doelgroepen. We adviseren u graag bij uw vroegsignaleringsproject. Neem contact op met Marion Weijers.

Wij hebben ervaring met effectieve interventies, waarbij er rekening is gehouden met financieel gedrag.”

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Voor u geselecteerd

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel

Platform Schuldhulpverlening

Via het platform wisselen vakgenoten kennis en ervaring uit.

lees meer › Artikel

Meer over Vroegsignalering en schulden

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Literatuurstudie naar gedragsinterventies bij schuldhulpverlening.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met schuldpreventie

Aan de slag met schuldpreventie

Gratis artikel in de reeks 'Geld en gedrag'

bestel › Product

Preventiepakket voor de gemeente Groningen

Burgers activeren... Maar niet voor elke inwoner geldt dezelfde benadering.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie: visie en beleid

Hoe ontwikkelt u een visie en beleid voor schuldpreventie in uw organisatie?

lees meer › Artikel

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland (2014)

Onderzoek naar de omvang en preventie van de schulden in Nederland.

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda op maat voor samenwerkende gemeenten

Drie gemeenten ontwikkelden een Nibud-agenda op maat, met algemene én lokale info.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant Almere Haven

Resultaat van een breed gedragen samenwerking waar de wijk nu al zijn vruchten van plukt!

lees meer › Praktijkverhaal