Jongeren en kinderen

Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, komen later financieel minder vaak in de problemen. Daarom is voorlichting over geld aan kinderen en jongeren belangrijk.

Waar geven jongeren hun geld aan uit en hoe worden zij beïnvloed?”

Meer over Jongeren en kinderen

Nibud Scholierenonderzoek 2016

Alles over scholieren en hun geldzaken.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › Artikel

Jongeren en schulden

Oorzaken en gevolgen van financiële problemen bij jongeren.

lees meer › Artikel

Hulp bij financiële opvoeding

Het Nibud ondersteunt professionals en ouders met onderzoek en materialen.

lees meer › Artikel

Jongeren en geld (2014)

Hoe de financiële situatie en de wijze waarop jongeren met geld omgaan zich met de leeftijd ontwikkelt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldgeefgedrag van ouders (2014)

Onderzoek naar de invloed van de omgeving op óf en op hoeveel ouders aan zakgeld, rapportgeld en cadeaus besteden.

lees meer › Onderzoeksrapport

Thema: financiële educatie

Leren omgaan met geld in het onderwijs: het Nibud adviseert.

lees meer › Thema

Nibud Studentenonderzoek (2015)

1 op de 3 studenten aan hbo en wo leent maximaal 'omdat het kan'.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel