Gedragsverandering

We werken bij het Nibud, behalve aan cijfermatige kennis over de huishoudfinanciën ook dagelijks aan het bevorderen van financieel gezond gedrag.

Aan de ene kant doen we dit door inzicht te vergroten via onze websites en tools. Aan de andere kant doen we dit door in te zetten op gedragsverandering. We adviseren uiteenlopende partijen over hoe inzichten uit de gedragswetenschappen toegepast kunnen worden in hun dagelijkse praktijk. Met als doel: het bevorderen van financieel gezond gedrag.

Effectieve interventies

We zijn ervaren in advisering over interventies en daarnaast ook in het onderzoeken van de effectiviteit daarvan. Dankzij onze brede kennis van de huishoudfinanciën en een nauwe samenwerking (gezamenlijke leerstoel) met de Universiteit Leiden, kunnen we praktijkkennis en inzichten uit de gedragswetenschappen op een valide en pragmatische manier aan uw praktijk koppelen. Door onze unieke achtergrond en ervaring leggen we verbanden met wat we weten van het financieel gedrag van de consument, plaatsen we uitkomsten in perspectief en creëren impact.

Wilt u weten hoe u (financieel) gedrag positief kunt beïnvloeden? Of wilt u even met ons sparren? Dat kan! Neem contact op met Marion Weijers of Nanne Houtsma.

Door de combinatie van onze wetenschappelijke en praktische achtergrond hebben we een uniek uitgangspunt om u te helpen financieel gedrag te veranderen.”

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Nanne Houtsma

Nanne Houtsma

Junior wetenschappelijk medewerker

Expert

Voor u geselecteerd

Verantwoord financieel gedrag bevorderen (2017)

Financiële educatie kan effectief, mits op een goede manier aangepakt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Gedragsverandering: wat doen we voor u?

Het Nibud helpt professionals die gericht zijn op het veranderen van financieel gedrag. We inspireren, adviseren en doen onderzoek.

lees meer › Artikel

Lezing Financieel gedrag – interventies

Lezing Financieel gedrag – interventies

Over gedragsbeïnvloeding en effectiviteit.

meer info › Diensten

Meer over Gedragsverandering

Het GAST-model voor gedragsverandering

Wilt u gezond financieel gedrag stimuleren? Zet het GAST-model in.

lees meer › Artikel

Leerstoel met universiteit Leiden

Door kennis en expertise te bundelen, komen we meer te weten over het economisch keuzegedrag van de consument.

lees meer › Artikel

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport

Onderzoek Flexibele betaaldatum

Onderzoek naar verandering in betaalgedrag door flexibele betaaldata

lees meer › Onderzoeksrapport

Gedragswetenschappers Nibud onderzoeken betaalgedrag

Voor incassobureau Flanderijn onderzocht het Nibud het effect van eigen keuze in betaaldatum.

lees meer › Praktijkverhaal

Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

Het Nibud werkt met een 5-stappenmodel om succesvolle gedragsverandering te bereiken.

lees meer › Artikel

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 januari 2020

De psychologie van koopkracht

lees meer › Blog

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product