Financieel advies

Een verantwoord financieel advies houdt rekening met het beschikbare budget en het uitgavenpatroon van klanten, maar ook met de manier waarop zij met geld omgaan.

Vergroot uw meerwaarde als adviseur met advies op maat.”

Meer over Financieel advies

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel

Sluit uw organisatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Lezing rondkomen na pensionering

Lezing rondkomen na pensionering

Hoe zetten we consumenten aan tot actie?

meer info › Diensten

Voorbereiden op inkomensterugval

Voorbereid zijn kan financiële problemen voorkomen. Hoe kunt u uw klant of medewerker helpen?

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Max Poortermans

Max Poortermans

Productmanager licenties & online applicaties

Medewerker

Keuzeproces bij financieel advies (2017)

Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

Thema: pensioen en vermogen

Het Nibud helpt u om 'later' inzichtelijk te maken voor uw cliënt.

lees meer › Thema

Thema: referentiecijfers

Nibud-referentiecijfers helpen de bestedingsmogelijkheden van huishoudens in beeld te krijgen.

lees meer › Thema

Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling (2015)

Kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen drie jaar forse inkomensterugval meegemaakt.

lees meer › Onderzoeksrapport