Rondkomen en budgetteren

Grip op geld voorkomt geldproblemen. Het Nibud helpt daarom huishoudens hun inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en te houden.

De Nibud-methodiek van budgetteren is hiervoor al ruim 40 jaar de solide basis. Deze vertalen we in vele praktische begrotingstools, voor zowel consumenten als hun begeleiders. Onze unieke referentiecijfers bieden daarbij richtlijnen en handvatten om uitgaven realistisch te plannen.

Competenties en vaardigheden

We hebben veel kennis van competenties en vaardigheden die nodig zijn om goed met geld om te gaan. Uit regelmatig onderzoek naar het financieel gedrag van Nederlanders weten we hoe mensen het in de praktijk doen, en welke steun en hulpmiddelen mensen nodig hebben om werkelijk de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken. Hierbij houden we rekening met verschillende levensfases en mogelijkheden van verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden of huishoudens met wisselende inkomsten.

Van daaruit adviseren we professionals om kwetsbare groepen effectief te begeleiden naar een gezonde financiële situatie en ondersteunen we hen met praktische hulpmiddelen.

Begeleidt u huishoudens naar financiële redzaamheid? Wij helpen u graag.

We vertalen de Nibud-competenties in praktische handvatten ter ondersteuning van de consument”

— Marion Weijers

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Voor u geselecteerd

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Meer over Rondkomen en budgetteren

Vierde coronapeiling: De coronacrisis en ons geld

Wat is de invloed van de lockdowns op de portemonnee geweest?

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Abonnementen 2021

Helft weet niet hoeveel geld ze uitgeven aan abonnementen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Derde coronapeiling: Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen

Kwart zegt over onvoldoende geld te beschikken om 4 maanden zonder inkomen op te vangen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Voor coördinatoren die vrijwilligers inzetten in de thuisadministratie.

meer info › Opleidingen

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal

Humanitas geeft Startpunt Geldzaken ruim baan

Geldplannen toegankelijk voor alle vrijwilligers in thuisadministratie.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-rapport Abonnementen (2019)

Meeste Nederlanders onderschatten aantal abonnementen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst (2018)

Welke groepen hebben nu extra aandacht nodig om straks goed rond te kunnen komen?

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Nibud-coaching: multidisciplinaire samenwerking

Toegang tot breed netwerk van professionals.

lees meer › Artikel