Armoedebeleid

Met minimabeleid ondersteunen gemeenten hun armste inwoners. Het Nibud maakt koopkrachtberekeningen en voorbeeldbegrotingen die inzicht geven in de effecten van dit beleid.

Wie zijn de meest kwetsbare groepen en waar liggen oplossingen?”

Meer over Armoedebeleid

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Het Nibud kan in uw gemeente onderzoek op maat doen naar niet-gebruik.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Rapport Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten (2020)

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een beter systeem van inkomensondersteuning.

lees meer › Onderzoeksrapport

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
02 november 2020

Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon

lees meer › Persbericht

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker