Karig pensioen voor Nederlandse zelfstandigen

Omdat pensioensparen in het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet verplicht is voor zelfstandigen, bouwen zij vaker te weinig pensioen op. En dat zou anders moeten, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een pensioenrapport.

Nederland is één van slechts zes OESO-landen waar pensioensparen voor zelfstandigen niet verplicht is. De OESO concludeert dat Nederlandse zelfstandigen uiteindelijk slechts 39 procent van het pensioen ontvangen van een werknemer in loondienst met hetzelfde salaris. En dat terwijl het gemiddelde van alle OESO-landen 79 procent is.

Moeite met rondkomen

Nieuwsbericht | 28 november 2019

Het Nibud nam in 2018 de portemonnee van gepensioneerden onder de loep. We zagen dat gepensioneerden die voorheen zelfstandige waren, meer moeite hebben met rondkomen dan gepensioneerde niet-zelfstandigen (44 procent tegenover 33 procent). Het Nibud pleit dan ook voor een systeem waarin alle werkenden automatisch pensioen opbouwen.

Een dergelijk systeem waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

‘Workshop Rondkomen na Pensionering was een eye opener’

lees meer › Praktijkverhaal
12 december 2019

Arnhem scheldt schulden van inwoners kwijt

lees meer ›Nieuwsbericht
09 december 2019

Half miljoen Nederlanders leven in armoede

lees meer ›Nieuwsbericht
06 december 2019

Financiële educatie moet in schoolcurriculum

lees meer ›Nieuwsbericht
05 december 2019

Meer zzp’ers positief over financiële situatie bedrijf

lees meer ›Nieuwsbericht
26 november 2019

Black Friday: aanbieding of niet?

lees meer ›Nieuwsbericht
25 november 2019

Gratis lesaanbod over geld voor alle Utrechtse leerlingen

lees meer ›Nieuwsbericht

Programma Praktijkdag ZZP, Rotterdam: 20 januari 2020

lees meer › Artikel
22 november 2019

Weinig verduurzaming door misvattingen

lees meer ›Nieuwsbericht
21 november 2019

Blog 13 Bewust op budget: Levensstijlinflatie

lees meer ›Blog