Karig pensioen voor Nederlandse zelfstandigen

Omdat pensioensparen in het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet verplicht is voor zelfstandigen, bouwen zij vaker te weinig pensioen op. En dat zou anders moeten, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een pensioenrapport.

Nederland is één van slechts zes OESO-landen waar pensioensparen voor zelfstandigen niet verplicht is. De OESO concludeert dat Nederlandse zelfstandigen uiteindelijk slechts 39 procent van het pensioen ontvangen van een werknemer in loondienst met hetzelfde salaris. En dat terwijl het gemiddelde van alle OESO-landen 79 procent is.

Moeite met rondkomen

Nieuwsbericht | 28 november 2019

Het Nibud nam in 2018 de portemonnee van gepensioneerden onder de loep. We zagen dat gepensioneerden die voorheen zelfstandige waren, meer moeite hebben met rondkomen dan gepensioneerde niet-zelfstandigen (44 procent tegenover 33 procent). Het Nibud pleit dan ook voor een systeem waarin alle werkenden automatisch pensioen opbouwen.

Een dergelijk systeem waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

15 juni 2020

Nibud: Huishoudens niet voorbereid op crisis

lees meer › Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Ondernemers in het groen volgen webinar Financieel fitte werknemers

Hoe help je een werknemer met geldproblemen en voorkom je erger?

lees meer › Praktijkverhaal
27 juli 2020

Thuiswerken kost € 2 per dag

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Handvatten en tips om in actie komen bij een (dreigende) inkomensterugval.

meer info › Opleidingen

Workshop Financieel fitte medewerkers

Workshop Financieel fitte medewerkers

Interactieve workshop over vitaliteit op het gebied van geldzaken.

meer info › Opleidingen

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Handvatten om als vrijwilliger ondersteuning bij geldzaken te bieden.

meer info › Opleidingen

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Gratis lespakket – Voorbereiden op financiële zelfstandigheid.

bestel › Product

Gastles Check je geld!

Gastles Check je geld!

Voor leerlingen in het 2e en 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

meer info › Diensten

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Voor coördinatoren die vrijwilligers inzetten in de thuisadministratie.

meer info › Opleidingen

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal
13 juli 2020

Nibud-reactie op uitwerking pensioenakkoord

lees meer › Nieuwsbericht