Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

De gemeente Rotterdam zet de Nibud Geldwijzer Bijna 18 in om jongeren die 18 jaar worden  een goede start te geven naar zelfstandigheid.

Het Nibud en de gemeente Rotterdam maken deze uitgave samen. Werktitel is 18! En nu? Basis is de Nibud Geldwijzer Bijna 18, plus lokale informatie, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk. Ook biedt 18! En nu? hoofdstukken over startkwalificatie en leefstijl.

18 jaar: scharnierpunt voor groot aantal veranderingen

Mariëtte van Gils, projectleider gemeente Rotterdam: ’Jongeren zijn officieel financieel zelfstandig als ze 18 zijn. Maar het blijkt dat 18 jaar een scharnierpunt is voor het oplopen van schulden. Schulden die snel oplopen en die ze moeilijk kunnen aflossen, gezien hun vaak nog beperkte vermogen en startsalaris. Daarom vinden we het belangrijk dat we hen voorlichten over de lokale regelingen en ondersteuning.

Ook is het de leeftijd waarop ze officieel alcohol mogen drinken. Daarbovenop moeten jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, tot hun 18e onderwijs volgen.  Hebben jongeren op hun 18e nog geen startkwalificatie, dan wil de gemeente hen ook met deze gids richting bieden op welke manier ze dat voor hun 23e wél kunnen doen. Daarnaast biedt deze gids informatie over leefstijl in brede zin: alcohol, drugs, soa’s, en stemmen zijn daarin bijvoorbeeld onderwerpen. Dit omdat 18 jaar ook een leeftijd is waarop de leefstijl van veel jongeren verandert.’

Preventiemiddel in de landelijke aanpak 16-27

De gemeente Rotterdam en het Nibud ontwikkelen deze uitgave in het kader van de landelijke aanpak 16-27; die aanpak is erop gericht om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten.

Ook een Nibud Geldwijzer Bijna 18 op maat?

De uitgave 18. En nu? verschijnt in januari 2021. Wilt u ook zo’n speciale editie van de Geldwijzer Bijna 18? Met eigen logo, voorwoord van uw wethouder, lokale informatie, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk, en met eigen hoofdstukken. Dat kan!

U kunt de Nibud Geldwijzer Bijna 18 ook op andere manieren op maat laten maken. Bijvoorbeeld met eigen logo, het voorwoord door uw wethouder en een katern voorin met de lokale regelingen en ondersteuning. En u kunt voor uw jongeren de standaardeditie inzetten.

Nog even op een rij:

  • Nibud Geldwijzer Bijna 18: standaardeditie
  • Nibud Geldwijzer Bijna 18 met voorwoord wethouder, katern met regelingen en ondersteuning: editie op maat
  • 18! En nu: Nibud Geldwijzer Bijna 18 met voorwoord wethouder, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk plus eigen hoofdstukken: editie op maat uitgebreid

Informeer naar de diverse mogelijkheden, planning en tarieven.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport
18 december 2020

Nibud: Zelfstandig wonende jongeren kwetsbaar

lees meer › Nieuwsbericht
16 december 2020

Het Nibud in 2020: 2 euro, 4 procent, 4.000 deelnemers

lees meer › Blog
10 december 2020

Blog Financieel fit: Mijn zorgverzekeringspotje is gesneuveld

lees meer › Blog
10 december 2020

Podcast Praat Money Met Me maakt geldproblemen bespreekbaar

lees meer › Nieuwsbericht
04 december 2020

Tweede Nibud-onderzoeker promoveert op het gebied van geld en gedrag

lees meer › Nieuwsbericht

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Het Nibud kan in uw gemeente onderzoek op maat doen naar niet-gebruik.

lees meer › Artikel