Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

De gemeente Rotterdam zet de Nibud Geldwijzer Bijna 18 in om jongeren die 18 jaar worden  een goede start te geven naar zelfstandigheid.

Het Nibud en de gemeente Rotterdam maken deze uitgave samen. Werktitel is 18! En nu? Basis is de Nibud Geldwijzer Bijna 18, plus lokale informatie, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk. Ook biedt 18! En nu? hoofdstukken over startkwalificatie en leefstijl.

18 jaar: scharnierpunt voor groot aantal veranderingen

Mariëtte van Gils, projectleider gemeente Rotterdam: ’Jongeren zijn officieel financieel zelfstandig als ze 18 zijn. Maar het blijkt dat 18 jaar een scharnierpunt is voor het oplopen van schulden. Schulden die snel oplopen en die ze moeilijk kunnen aflossen, gezien hun vaak nog beperkte vermogen en startsalaris. Daarom vinden we het belangrijk dat we hen voorlichten over de lokale regelingen en ondersteuning.

Ook is het de leeftijd waarop ze officieel alcohol mogen drinken. Daarbovenop moeten jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, tot hun 18e onderwijs volgen.  Hebben jongeren op hun 18e nog geen startkwalificatie, dan wil de gemeente hen ook met deze gids richting bieden op welke manier ze dat voor hun 23e wél kunnen doen. Daarnaast biedt deze gids informatie over leefstijl in brede zin: alcohol, drugs, soa’s, en stemmen zijn daarin bijvoorbeeld onderwerpen. Dit omdat 18 jaar ook een leeftijd is waarop de leefstijl van veel jongeren verandert.’

Preventiemiddel in de landelijke aanpak 16-27

De gemeente Rotterdam en het Nibud ontwikkelen deze uitgave in het kader van de landelijke aanpak 16-27; die aanpak is erop gericht om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten.

Ook een Nibud Geldwijzer Bijna 18 op maat?

De uitgave 18. En nu? verschijnt in januari 2021. Wilt u ook zo’n speciale editie van de Geldwijzer Bijna 18? Met eigen logo, voorwoord van uw wethouder, lokale informatie, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk, en met eigen hoofdstukken. Dat kan!

U kunt de Nibud Geldwijzer Bijna 18 ook op andere manieren op maat laten maken. Bijvoorbeeld met eigen logo, het voorwoord door uw wethouder en een katern voorin met de lokale regelingen en ondersteuning. En u kunt voor uw jongeren de standaardeditie inzetten.

Nog even op een rij:

  • Nibud Geldwijzer Bijna 18: standaardeditie
  • Nibud Geldwijzer Bijna 18 met voorwoord wethouder, katern met regelingen en ondersteuning: editie op maat
  • 18! En nu: Nibud Geldwijzer Bijna 18 met voorwoord wethouder, regelingen en ondersteuning per hoofdstuk plus eigen hoofdstukken: editie op maat uitgebreid

Informeer naar de diverse mogelijkheden, planning en tarieven.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
26 oktober 2020

Blog Financieel fit: Zuinig wonen en werken in je eigen (t)huis

lees meer › Blog

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Chris Schwencke

Chris Schwencke

Relatiemanager

Medewerker
01 oktober 2020

Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog