‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Praktijkverhaal | 2018

Hoewel er misschien nog een taboe op het onderwerp rust, is personeel met schulden niet uniek. Helder Vastgoed Schilderwerken (HVSW) is hier alert op en zet onder andere een Nibud-coach in voor werknemers met geldproblemen. Hoe verloopt zo’n traject? Werkgever én werknemer vertellen.

Maar liefst 62% van de bedrijven het bedrijfsleven heeft werknemers met geldproblemen. Helder Vastgoed Schilderwerken (HVSW) is als organisatie alert op het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij medewerkers en maakt geldproblemen bespreekbaar. Daarnaast zet HVSW ook een Nibud-coach in, mocht een medewerker individuele ondersteuning op maat nodig hebben.

Het Nibud was voor HVSW geen onbekende. Linda de Beus, Medewerker Financiële & Loonadministratie, nam eerder deel aan de workshop Financiële problemen op de werkvloer.

Linda: ‘Het is iets waar wij als organisatie alert op zijn. Als we vernemen dat er mogelijk iets speelt rondom geldzaken, zoeken we direct contact met de medewerker in kwestie. Niet om te veroordelen, maar om juist om te kijken waar en hoe we kunnen helpen’.

Geldproblemen bespreekbaar maken

Binnen HVSW is het voor medewerkers duidelijk waar ze terecht kunnen, als ze vragen hebben of ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van geldzaken. Medewerkers weten dat ze altijd direct contact mogen opnemen en als het nodig is, biedt HVSW een voorschot aan om de hoogste nood weg te nemen. Maar soms is er meer ondersteuning nodig om de medewerker weer financieel in balans te krijgen.

Zo ook voor de medewerker die vorig jaar met succes een Nibud- coachingstraject afsloot. Medewerker: ‘Via een collega die in het verleden met hetzelfde bijltje moest hakken, begreep ik dat ik op kantoor meer informatie kon inwinnen. Maar nog voor ik zelf aan de bel trok, nam mijn leidinggevende me apart’.

‘Mijn schaamte was nergens voor nodig’

‘Mijn baas vertelde dat hij bereid was te helpen en bood aan een financiële coach van het Nibud in te schakelen, om me te ondersteunen met mijn problemen. Op dat moment voelde ik me enigszins beschaamd, maar al tijdens onze eerste afspraak won de coach van het Nibud mijn vertrouwen en heeft ze me uitstekend geholpen’.

Linda de Beus van HVSW: ‘De medewerker speelde open kaart en vertelde dat hij er zelf, zonder hulp, niet meer uitkwam. De financiële administratie en alles wat daarbij komt kijken, vindt hij niet leuk en soms lastig’. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat minstens 40% van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben.

Dat was bij deze medewerker ook het geval. De belangrijkste hulpvraag was het aflossen van alle openstaande schulden, maar ook vertrouwen en grip krijgen op zijn financiële situatie, zodat hij hier in de toekomst zelf mee aan de slag kan.

Inschakelen Nibud-coach

HVSW schakelde met het Nibud, waarna een kennismakingsgesprek tussen de organisatie, de coach (Renske Hoornstra) en de medewerker in kwestie volgde. HVSW kende het Nibud al, maar de medewerker zelf (nog) niet. Medewerker: ‘Ik had geen verwachtingen, omdat ik nog nooit van het Nibud had gehoord en geen idee had hoe dit in z’n werking ging. Maar ik stond open voor de hulp en wilde graag aan de slag’.

HVSW: ‘Na de eerste kennismaking met de betrokken medewerker ontvingen wij als organisatie een uitvoerige adviesnotitie van het Nibud. Het was een goed plan van aanpak waar zowel wij als de medewerker erg positief over waren, dus na akkoord van alle partijen kon het traject starten’.

‘Meer zelfvertrouwen over mijn financiële situatie’

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verliep erg goed. Medewerker: ‘Renske, de Nibud-coach, gaf mij erg veel vertrouwen, wat ik best kon gebruiken nadat de boel zo in de soep was gelopen. Als ik iets niet snapte, durfde ik daardoor om uitleg te vragen. Mijn coach wist precies hoe ze mij bepaalde zaken moest uitleggen, zodat ik het zelf in de smiezen kreeg. En als ik iets niet begreep, legde ze het zonder moeite opnieuw uit. Dat vond ik heel prettig’.

De schaamte over de geldproblemen verdween en maakte plaats voor inzicht en kennis. ‘Samen diepten we mijn persoonlijke situatie goed uit, zodat ik op de beste manier geholpen kon worden’, vertelt de medewerker. ‘Ik kreeg haarfijn uitleg over het ordenen van je administratie. Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is hoe belangrijk het is om je papieren te ordenen en je te verdiepen in je financiële zaken’.

Uiteraard hield de coach ook de organisatie op de hoogte  van het verloop van het traject, via een tweemaandelijks contactmoment. ‘Het traject is naar ons als organisatie vooraf heel duidelijk gecommuniceerd en absoluut waargemaakt’, vertelt Linda. ‘De medewerker is ontzettend dankbaar en blij met de hulp en wat wij minstens zo belangrijk vinden: hij heeft nu grip op zijn financiële situatie en handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan’.

‘Zo leerzaam en prettig, jammer dat het erop zat!’

De inzet van een Nibud-coach heeft voor HVSW een grote meerwaarde. Zelf kan een organisatie oplossingen aandragen als een voorschot, maar de administratieve handelingen rondom het verwerken van een mogelijk loonbeslag zijn ook van invloed op de beschikbare uren op de afdeling loonadministratie. ‘De medewerker is niet alleen uit de financiële problemen, maar wordt op de werkvloer niet langer afgeleid door zorgen om financiële problemen’, aldus Linda. ‘Dat is van grote meerwaarde. En de Nibud-coach neemt veel uit handen voor zowel de medewerker als de loonadministratie’.

‘Wij zouden het traject zeker aanraden aan andere organisaties’, vertelt HVSW. De medewerker sluit zich hier volledig bij aan: ‘Het uiteindelijke resultaat is dat ik al mijn achterstanden heb weggewerkt en financiële problemen heb kunnen oplossen. Ik ben schuldenvrij! Ik ben er ontzettend blij mee en het geeft veel meer rust. De samenwerking verliep hartstikke goed en aan het eind van het traject vond ik het zelfs jammer dat het erop zat!’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De schaamte over mijn geldproblemen verdween en maakte plaats voor inzicht en kennis”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal