Geschreven door

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

Inwoners van Den Haag: houd uw brievenbus in de gaten!

07-03-2014

Want… alle Haagse huishoudens vinden morgen een huis-aan-huis verspreide Geldkrant op de deurmat. Een select gezelschap kreeg echter al een ‘sneak preview’: de ruim vijfduizend bezoekers van de ‘Den Haag Helpt Beurs’ (zaterdag jl.) Wethouder Rabin Baldewsingh reikte het eerste exemplaar uit aan een bijzondere deelnemer van de beurs…

Blog Introductie geldkrant

Muzikale ontvangst

Antal Steixner was als inwoner van Den Haag uitgekozen om het eerste exemplaar van de Geldkrant in ontvangst te nemen. Hij heeft op dit moment een uitkering maar wil graag in zijn eigen onderhoud gaan voorzien door het geven van percussieworkshops met de cajon. De heer Steixner gaf ter plaatse een demonstratie.

Praktisch en toegankelijk, voor iedereen

De Geldkrant Den Haag is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Den Haag en het Nibud met tips over het omgaan met geld. Op basis van een viertal stappen komen alle relevante zaken van grip op geld aan bod:

  1. van inzicht
  2. naar overzicht
  3. naar keuzes maken
  4. en actie ondernemen,

Laagdrempelig en herkenbaar, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Dus mensen die grip op hun geld hebben en dat graag zo willen houden. Maar ook voor hen die – soms tijdelijk- de grip op hun geldzaken kwijt zijn en in de problemen zitten.

Vandaar dat ook aan wethouder Rabin Baldewsingh werd gevraagd hoe hij zelf met geld omgaat 🙂 De wethouder werd namelijk geïnterviewd door een aantal kinderen die op de op de beurs meededen aan een workshop van de stichting Leergeld (een organisatie die hulp biedt aan kinderen uit gezinnen met weinig geld).

Over de Geldkrant

De Geldkrant op maat is een krachtig medium op het gebied van preventie en schuldhulpverlening. Geen grip op geld is een probleem dat niet alleen voor de persoon in kwestie verstrekkende gevolgen heeft, maar ook voor zijn of haar omgeving. Het Nibud spant zich met u graag in om problematische financiële situaties te voorkomen en de lezer op een toegankelijke, aansprekende en aanmoedigende manier aan te zetten tot het –weer- op orde krijgen en houden van zijn financiële zaken.

Breed inzetbaar

Niet alleen voor gemeenten is dit medium effectief. Ook bijvoorbeeld woningcorporaties, telefoniebedrijven, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen hun op maat Geldkrant met het Nibud ontwikkelen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Nibud-rekentools

De online rekentools geven consumenten snel en eenvoudig inzicht en overzicht in hun financiën.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

ING BufferBerekenaar

Nibud en ING maakten een speciale variant van de BufferBerekenaar voor klanten van de bank.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel