Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

Nieuwsbericht | 28 oktober 2021

Alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen kunnen een hogere hypotheek afsluiten in 2022. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen inflatie. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2022, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het Nibud ziet dat de hypotheeknormen goed werken. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1 procent*, zelfs in deze coronatijd. Deze bescherming is waardevol, zeker nu mensen ver gaan om een huis te bemachtigen. De huidige hypotheeknormen bieden kopers in deze oververhitte markt een vorm van bescherming om overkreditering te voorkomen.”

Hypotheeknormen te streng of te ruim?

Soms wordt gepleit om de normen te verruimen als oplossing voor de woningmarktproblemen. Of juist om ze extra te verkrappen. Het Nibud kijkt naar de betaalbaarheid. Vanuit de portemonnee geredeneerd is er momenteel geen reden om de methodiek achter de berekeningen aan te passen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “De problemen op de woningmarkt lossen we niet op door de normen minder streng te maken. De inkomensnormen lijken nu zelfs de belangrijkste stabiele en beschermende factor te zijn. Natuurlijk is het fijn als meer mensen zich een huis met hypotheek kunnen veroorloven. Maar daarvoor moeten er eerst meer betaalbare huizen komen. Ruimere hypotheekmogelijkheden vertalen zich zeer waarschijnlijk meteen in hogere prijzen. De normen strenger maken is gezien het huishoudbudget niet nodig. Huishoudens die de aankoop bijna volledig met een hypotheek betalen, komen dan verder op achterstand ten opzichte van mensen die veel eigen geld meenemen, zoals doorstromers en beleggers.”

Huizenbezitters betalen eigenaarslasten

Bij het vergelijken van huur- en kooplasten wijst het Nibud erop dat aspirant huizenbezitters zich ervan bewust moeten zijn dat zij meer kosten hebben dan huurders. Naast reserveren voor het onderhoud van de woning, moeten ze ook vaste lasten betalen, zoals onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de opstalverzekering. Gemiddeld bedragen al deze extra kosten bij elkaar zo’n 1,308 procent van de waarde van de woning. Bij een woning van 3 ton is dit al ruim 300 euro per maand.

9.000 euro extra voor verduurzaming

Het is mogelijk om bovenop het maximale hypotheekbedrag extra te lenen wanneer energiezuinige maatregelen worden genomen. Bij een lager energieverbruik dan gemiddeld is de energierekening lager en is er meer ruimte in het budget voor woonlasten. Bij het aangaan van of het verhogen van een hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning, kan een bedrag van ten hoogste 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Gezien de gestegen energierekening kan dit voor woningeigenaren een interessante optie zijn. De extra ruimte bedraagt niet meer dan de kosten van de investering.

Hypotheekvoorbeelden 2021-2022

Maximale hypotheek (rente = 1,75%)
Bruto jaarinkomen 202135.00050.00070.000
Bruto jaarinkomen 202235.77051.10071.540
2021159.205233.268367.397
2022166.880238.400375.479
Verschil+ 7.675+ 5.132+ 8.082

In de tabel staan voor een aantal inkomens de maximale hypotheken weergegeven in 2021 en 2022. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte gemiddelde loonstijging voor 2022 van 2,2%.

* BKR schuldenmonitor 2020

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De problemen op de woningmarkt lossen we niet op door de normen minder streng te maken. [...] Natuurlijk is het fijn als meer mensen zich een huis met hypotheek kunnen veroorloven. Maar daarvoor moeten er eerst meer betaalbare huizen komen. Ruimere hypotheekmogelijkheden vertalen zich zeer waarschijnlijk meteen in hogere prijzen.”

— Nibud-directeur Arjan Vliegenthart

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht