Geschreven door

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Onderzoek huurders met zorgkosten

Praktijkverhaal | 2015

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Wanneer treden betaalrisico’s op? Door inzicht te geven in de budgetten van de doelgroep kon het Nibud deze vragen beantwoorden. De doelgroep heeft extra kosten aan zorg, kan gebruik maken van gemeentelijke regelingen en moet zelfstandig gaan huren.

Vraag: in kaart brengen betaalbaarheid en risico’s

Cliënten die van een intramurale woning naar een zelfstandige woning gaan hoefden voorheen bijna niets zélf te betalen. Zij woonden in een awbz-instelling waar zij zakgeld kregen om producten voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging te kopen. Alle andere kosten werden voor hen meestal betaald. Om de overgang goed te laten verlopen wilden Programmagroep WWZ038 (een samenwerking van 29 lokale organisaties waaronder zorgaanbieder Frion, woningcorporatie SWZ en gemeente Zwolle) antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de maximaal verantwoorde woonlasten? Rekening houdend met andere kosten die de cliënt nu ook voor het eerst gaat maken (zoals inrichting, telefoon, internet etc).
  • Voor welke inkomensondersteunende regelingen komt de cliënt in aanmerking?
  • Waar liggen de risico’s? Welke groepen huishoudens met zorgkosten zijn kwetsbaar voor financiële problemen?

Aanpak: cijfers op maat

Het Nibud combineerde hiervoor twee methodieken: de inkomens- en uitgavengegevens van huishoudens met lage inkomens inclusief gemeentelijke regelingen (uit de minima-effectrapportage) en het onderzoek naar de betaalbaarheid van huur. Door de kosten van zorg hierbij mee te nemen gaf dit inzicht in de budgetten van deze doelgroep. En gaf daarmee een beeld wat betaalbare huur is en wanneer betaalrisico’s optreden.

Resultaat: overzicht doelgroepen, betaalbaarheid en kwetsbaarheid

Het resultaat was een overzicht van verschillende doelgroepen en betaalbaarheid, gecombineerd met adviezen over de kwetsbaarheid. Resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om vroegtijdig te signaleren waar mogelijk financiële problemen kunnen optreden bij verschillende typen huishoudens. En zo kan het huurbeleid afgestemd worden om bijvoorbeeld extra kosten te voorkomen.

Meer weten?

Wilt u advies over het berekenen van betaalbare huur voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sanne Lamers, sr. Wetenschappelijk medewerker.

Aretha Loseman, Frion:

“In de praktijk zien we dat bij sommige cliënten grote financiële problemen optreden. Naast financiële begeleiding is voorlichting en (vroegtijdige) signalering van belang. Het onderzoek geeft zicht op waar deze kwetsbare groepen ‘zitten’ (wie dit zijn, waar ze wonen).”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Het onderzoek geeft zicht op waar deze kwetsbare groepen ‘zitten’, zoals wie dit zijn, waar ze wonen.”

— Aretha Loseman, Frion

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal