Geschreven door

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Onderzoek huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Wanneer treden betaalrisico’s op? Door inzicht te geven in de budgetten van deze doelgroep kan het Nibud dergelijke vragen beantwoorden. Deze huishoudens hebben te maken met extra kosten aan zorg, kunnen gebruik maken van landelijke en gemeentelijke regelingen en huren zelfstandig.

Wat is betaalbaar en wat zijn de risico’s?

Voor bepaalde huishoudens geldt dat ze eerst geen zorgkosten hadden en nu wel. Zo woonden ze bijvoorbeeld eerst in een instelling, maar nu zelfstandig. Daardoor worden ze geconfronteerd met allerlei vaste lasten. Of iemand in een huishouden is chronisch ziek geworden, waardoor het hele huishouden belast wordt met extra kosten.

  • Wat zijn voor deze huishoudens de maximaal verantwoorde woonlasten? Rekening houdend met alle bijkomende zorgkosten.
  • Voor welke inkomensondersteunende regelingen komen deze huishoudens in aanmerking?
  • Waar liggen de risico’s? Welke groepen huishoudens met zorgkosten zijn kwetsbaar voor financiële problemen?

Aanpak: cijfers op maat

Het Nibud combineert hiervoor twee methodieken: de inkomens- en uitgavengegevens van huishoudens met lage inkomens inclusief gemeentelijke regelingen (uit de minima-effectrapportage) en het onderzoek naar de betaalbaarheid van huur. Door de kosten van zorg hierbij mee te nemen geeft dit inzicht in de uiteindelijke budgetten van de huishoudens met zorg. En geeft daarmee een beeld wat betaalbare huur is en wanneer betaalrisico’s optreden.

Resultaat: overzicht doelgroepen, betaalbaarheid en kwetsbaarheid

Het resultaat is een overzicht van verschillende soorten huishoudens met kosten aan zorg naar de betaalbaarheid van hun uitgaven, gecombineerd met adviezen over de kwetsbaarheid. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om vroegtijdig te signaleren waar mogelijk financiële problemen kunnen optreden bij verschillende typen huishoudens. En zo kan het huurbeleid afgestemd worden om bijvoorbeeld extra kosten te voorkomen.

Meer weten?

Wilt u advies over het berekenen van betaalbare huur voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sanne Lamers, sr. Wetenschappelijk medewerker.

Aretha Loseman, Frion:

“In de praktijk zien we dat bij sommige cliënten grote financiële problemen optreden. Naast financiële begeleiding is voorlichting en (vroegtijdige) signalering van belang. Dit onderzoek geeft zicht op waar deze kwetsbare groepen ‘zitten’ (wie dit zijn, waar ze wonen).”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Het onderzoek geeft zicht op waar deze kwetsbare groepen ‘zitten’, zoals wie dit zijn, waar ze wonen.”

— Aretha Loseman, Frion

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel