Humanitas geeft Startpunt Geldzaken ruim baan

Praktijkverhaal | 5 september 2019

Veel vrijwilligers van Humanitas werkten al met de geldplannen van Startpunt Geldzaken. Bijvoorbeeld omdat ze in een gemeente wonen die is aangesloten. Hun enthousiasme was zo groot dat Humanitas al haar vrijwilligers gemakkelijk toegang wil geven.

Met ingang van 1 juli 2019 zijn de geldplannen daarom opgenomen op de website van Humanitas. Daarmee worden ze toegankelijk voor vrijwilligers én deelnemers van Humanitas.

Handig bij het maken van financiële stappen

Tamar Strietman:  ‘We begeleiden onze deelnemers naar financiële redzaamheid. De geldplannen zijn daar een heel handig hulpmiddel in: stapsgewijs doorlopen vrijwilliger en deelnemer het geldplan. Het maakt dat beiden niets vergeten te doen. Het is daardoor gemakkelijker om deelnemers te ondersteunen bij het maken van financiële stappen.

Onderdeel integraal aanbod

In onze training voor vrijwilligers, die voor een groot deel is gebaseerd op de budgetcursus Omgaan met geld van het Nibud, zijn de geldplannen ook opgenomen. Daarmee worden ze meteen geïntroduceerd en toegelicht als bruikbaar hulpmiddel. Onze training is blended, online tools zijn daarin natuurlijk heel gemakkelijk te gebruiken. Onze vrijwilligers leren het zo vanzelf.

En om het ze nu dus nog gemakkelijker te maken komen de geldplannen op onze website onder de in te zetten tools.

Grootste voordelen

Voor mij persoonlijk geldt, al spreek ik vast niet alleen op eigen titel, dat het heel fijn is dat voor zowat alle levensveranderingen of doelgroepen er een geldplan is. En als dat niet zo is, dan is er grote kans dat er voor die bepaalde doelgroep of een belangrijk life event een geldplan gemaakt wordt. En dat de geldplannen zo volledig zijn: je rolt er vanzelf doorheen, zonder dat je veel bagage nodig hebt. Ik vind het ook heel goed dat de geldplannen anoniem kunnen worden ingevuld.

Delen

Het is belangrijk dat Startpunt Geldzaken up-to-date blijft, zowel qua inhoud per geldplan als voor (nieuwe) doelgroepen. Ook willen we dat de geldplannen zeker zo helder en benaderbaar blijven als ze nu zijn. Wij zouden het heel fijn vinden als Startpunt Geldzaken voortgaat met het delen van praktijkervaringen onder aangesloten partijen.’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële redzaamheid en beschermingsbewind

Bewind51 is een objectieve tool waarmee een gemeente objectief kan beoordelen of beschermingsbewind (nog) passend is.

lees meer › Praktijkverhaal

Cliënten motiveren hun budget goed te beheren: dat moet je leren!

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust. De Nibud-agenda is een tijdplanner en kasboek in één.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal