Geschreven door

Ineke Jochemsen

Ineke Jochemsen

Trainer

medewerker

Hoogeveen: samen met werkgevers financiële problemen eerder in beeld

Praktijkverhaal | september 2019

Hoogeveen streeft ernaar een economisch vitale gemeente te worden. Met een vernieuwende, dynamische en lokale aanpak wil Hoogeveen ervoor zorgen dat mensen met geldproblemen eerder in beeld komen, beter worden ondersteund en dat hun problemen duurzaam worden opgelost. Omdat werkgevers een belangrijke ‘vindplaats’ zijn van mensen met financiële zorgen, organiseerde de gemeente onlangs een kennisproeverij voor werkgevers.

Tijdens deze praktijkdag verzorgde het Nibud drie workshops, waaronder de workshop Wie zijn de werkende Armen, door Nibud-trainer Ineke Jochemsen. Aan de hand van begrotingen gaf zij inzicht in de inkomsten en uitgaven van huishoudens met een laag inkomen. Wat gebeurt er wanneer het inkomen stijgt en toeslagen wegvallen? En wat zijn de meest kwetsbare groepen?

Waarom inzetten op werkgevers?

Monique Huizenga is projectleider van het Platform Financiële Redzaamheid in Hoogeveen en legt uit waarom de gemeente inzet op het bedrijfsleven: ‘Wij merken dat werkgevers zich goed bewust zijn van het feit dat een percentage van hun medewerkers financiële problemen heeft. HR snapt dat het speelt, maar heeft niet voldoende handvatten om ermee aan de slag te gaan. Soms omdat er geen beleid is, soms omdat ze niet over de juiste gesprekstechnieken beschikken en meestal omdat geld nu eenmaal een lastig onderwerp van gesprek is.’

Welke handvatten hebben zij in de workshops meegekregen?

Over een van de andere workshops: Omgaan met personeel met schulden, vertelt Monique Huizenga: ’Met meer kennis ga je op een andere manier naar het probleem kijken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Neem een loonbeslag. Veel ondernemers denken dat ze dit alleen een administratieve handeling is. Maar je kunt er ook met je werknemer over in gesprek gaan en bekijken of er andere oplossingen zijn. Die bewustwording vinden wij in Hoogeveen belangrijk. Als een medewerker bij z’n manager komt en vraagt of hij een voorschot op z’n vakantiegeld kan krijgen, kan dat aanleiding zijn voor een gesprek. Waar heb je dat geld voor nodig? Daar kun je als leidinggevende een open gesprek over voeren, waaruit belangrijke inzichten naar voren komen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat moet doen.’

 

Over de workshop Voor één dag arm: ‘Iedereen vond deze workshop een eye-opener. Het wordt duidelijk hoe het werkt als je in armoede leeft, welke stress dat oplevert. Dat kon de trainer heel goed uitleggen. Ze vraagt je om in de huid van die persoon te kruipen en dan vliegt het je echt aan als je de zoveelste aanmaning binnenkrijgt… Het maakt mensen zo machteloos. Je werkt, hebt een inkomen, maar alles gaat op aan je schulden. In de workshop dringt het tot je door hoe het leven is als je geen geld overhoudt. En vervolgens onleesbare brieven vol moeilijke taal in de bus krijgt… Dat besef is heel belangrijk. Net als het feit dat werkgevers er ook zelf baat bij hebben als hun medewerkers geen geldzorgen hebben. Dat maakt hen immers gelukkiger, vitaler, innovatiever en productiever.’

Komt er een vervolg?

‘We gaan in het najaar in gesprek met de werkgevers die aan de workshops hebben deelgenomen. Zij hebben laten zien dat ze iets met dit onderwerp willen en we gaan samen kijken hoe we dat verder kunnen vormgeven. Daarna willen we natuurlijk een volgende groep werkgevers aanboren, op dezelfde manier. Want we zijn heel blij met de samenwerking met het Nibud. Daar zit veel kennis en het was heel prettig om met hen te schakelen. Wat ons betreft dus voor herhaling vatbaar!’

Ook financiële problemen op de werkvloer aanpakken?

De situatie in Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen kampt 1 op de 5 huishoudens met schulden. 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede en 40 procent van de jongeren is onvoldoende financieel vaardig. Met een vernieuwende aanpak wil Hoogeveen ervoor zorgen dat deze cijfers naar beneden gaan. Dat gebeurt onder het motto ’Samen zorgen dat overleven weer leven wordt’ en vanuit het Platform financiële redzaamheid.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Ineke Jochemsen

Ineke Jochemsen

Trainer

medewerker

Als werkgever kun je met een werknemer met geldproblemen een open gesprek voeren dat beide partijen helpt. Maar dan moet je wel weten hoe je dat moet doen!”

— Monique Huizenga, projectleider Platform financiële redzaamheid, gemeente Hoogeveen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Aanpak schuldhulpverlening gemeente Leidschendam-Voorburg verschuift

Hoe de gemeentelijke aanpak verschuift van technische schuldhulpverlening naar vergroten van redzaamheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Medewerkers Nationale-Nederlanden volgen Voor één dag arm

Verzekeraar geeft invulling aan maatschappelijke betrokkenheid door workshop.

lees meer › Praktijkverhaal

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Ondernemers in het groen volgen webinar Financieel fitte werknemers

Hoe help je een werknemer met geldproblemen en voorkom je erger?

lees meer › Praktijkverhaal

Aegon-medewerkers volgen training Helpen met geldzaken

Medewerkers Aegon leren mensen met geldproblemen in hun omgeving hulp bieden.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Workshop Rondkomen na pensionering was een eye-opener’

Nibud-trainer Pauline Mulder gaf een boeiende workshop bij de politie Oost-Nederland.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal