Hoger onderwijs

Studiefinanciering, de kosten van studeren en zelfstandig wonen: op studenten komt financieel gezien veel af. Het Nibud doet onderzoek naar hun geldzaken. Ook ontwikkelen we, samen met partners, materialen die studenten helpen omgaan met geld.

De financiële situatie van studenten

Een aantal inzichten uit Nibud-onderzoek onder studenten (2017) op het hbo en de universiteit:
(Nb: dit onderzoek is uitgevoerd ten tijde van het nieuwe studiefinancieringsstelsel, het studievoorschot, maar er waren ook studenten die in het oude studiefinancieringsstelsel vielen.)

  • Bijna alle studenten krijgen studiefinanciering (94%)
  • Ruim de helft van de studenten heeft een rentedragende lening bij DUO en leent gemiddeld 490 euro per maand.
  • Uit een bijbaan haalt 70% een deel van zijn inkomsten, gemiddeld 409 euro per maand.
  • Van alle studenten krijgt 58% periodiek of op onregelmatige basis geld van de ouders. Gemiddeld 165 euro per maand.
  • Als belangrijkste redenen om te lenen, geven de studenten aan dat zij een lening nodig hebben voor noodzakelijke/hoge lasten (60%), omdat ouders niet voldoende bijdragen (46%), en omdat de leenvoorwaarden bij DUO gunstig zijn (44%).
409

verdienen studenten gemiddeld per maand bij met een bijbaantje

Bron: Nibud Studentenonderzoek 2017

Hoe ondersteunt het Nibud studenten en adviseurs?

  • Via informatie in de Geldwijzer Studenten.
  • De Handreiking Student & Financiën is bedoeld voor professionals die voorlichting en advies geven aan (aankomende) studenten en hun ouders, zoals studentendecanen en maatschappelijk en financieel dienstverleners. Aan alle inzichten worden praktische tips en adviezen gekoppeld die de professional kan inzetten in de begeleiding/ondersteuning van studenten.

Nibud denkt mee

Wilt u voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor studenten? Of onderzoek laten doen over studenten en hun geldzaken? Het Nibud denkt graag met u mee. Neem contact op met Annette Groen, wetenschappelijk medewerker. U kunt uw vraag ook insturen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bij uitwonende studenten worden de gemiddelde uitgaven per maand ruim 250 euro te laag geschat.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

09 maart 2021

Nibud helpt financiële geletterdheid jongeren vergroten met Angle

lees meer › Nieuwsbericht

Geldwijzer Bijna 18 voor alle jongeren in Meppel

De Geldwijzer bijna 18 als waardevolle stap in schuldpreventie bij jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Afgestudeerd, en nu?

Wat komt er op financieel gebied allemaal kijken bij afstuderen?

lees meer › Artikel

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport