Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling (2015)

Een kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen drie jaar een forse inkomensterugval meegemaakt. De belangrijkste redenen voor deze achteruitgang zijn werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een andere baan met minder salaris. Bij de meesten daalde het inkomen tussen de 15 en 30%. Bijna de helft komt na de inkomensterugval moeilijk rond en is de grip op zijn financiën kwijt.

De belangrijkste reden voor de daling van het inkomen is werkloos raken (35%). Andere redenen zijn arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte (18%) en een andere baan met lager salaris (16%).

Auteur: Anna van der Schors

Tot 800 euro inleveren

Bij de meeste huishoudens (40%) daalde het inkomen tussen 15 en 30% ten opzichte van het vorige inkomen. Een kwart had een daling van 15% en een derde had een daling van meer dan 30%. Voor 60% van de huishoudens met een inkomen tot 2000 euro netto per maand betekent dit een achteruitgang van maximaal 400 euro.

Driekwart van de huishoudens met een inkomen tussen 2000 en 3000 euro netto per maand ging er 400 euro of meer op achteruit. En 40% van de huishoudens met een inkomen hoger dan 3000 euro netto per maand leverde meer dan 800 euro in.

Geen grip op geld na inkomensterugval

Na de inkomensterugval is de helft van de mensen de grip op zijn financiën kwijt. Ze komen veel moeilijker rond en hebben te maken met een of meerdere vormen van betalingsachterstanden (roodstand, aanmaningen, geen geld kunnen opnemen). Ook heeft 40% na de inkomensterugval geen spaargeld meer, tegen 25% die dat vooraf al niet had.

Twee op de vijf mensen heeft zich voorbereid op de inkomensterugval. Zij deden dit door minder uit te geven, abonnementen en contracten op te zeggen, de financiën op een rij te zetten en extra te sparen. Mensen die zich voorbereiden komen na de inkomensdaling makkelijker rond, hebben minder financiële problemen en hebben ook meer spaargeld. Driekwart van hen geeft aan grip te hebben op de financiën, tegen 42% die zich niet heeft voorbereid.

Achtergronden bij het onderzoek

 Voor het onderzoek ‘Minder Geld, hoe huishoudens zich voorbereiden op een inkomensdaling’ hebben 1959 respondenten een online vragenlijst ingevuld, van wie 27% een inkomensterugval heeft meegemaakt. De respondenten zijn geworven via het panel StemPunt van Motivaction. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking tussen de 35 en 55 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd van 26 maart tot en met 9 april 2015. Het onderzoek is gehouden in opdracht van  Doen & Later, een bewustwordingscampagne van banken en verzekeraars om mensen na te laten denken over de toekomst.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Lezing rondkomen na pensionering

Lezing rondkomen na pensionering

Hoe zetten we consumenten aan tot actie?

meer info › Diensten

Workshop Bespaaradvies

Workshop Bespaaradvies

Biedt werknemers of cliënten handvatten om minder uit te geven.

meer info › Opleidingen

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Grip op geld, nu en later’

‘Grip op geld, nu en later’

Workshop voor uw medewerkers rondom financiële keuzes.

meer info › Diensten

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Voorbereiden op inkomensterugval

Voorbereid zijn kan financiële problemen voorkomen. Hoe kunt u uw klant of medewerker helpen?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

ING BufferBerekenaar

Nibud en ING maakten een speciale variant van de BufferBerekenaar voor klanten van de bank.

lees meer › Praktijkverhaal

Startpunt Geldzaken PostNL

Startpunt Geldzaken ontwikkelde een online geldplan met een bijdrage van PostNL.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Studenten

Geldwijzer Studenten

Alle kosten en inkomsten van studenten op een rij.

bestel › Product