Alle Nibud-onderzoeksrapporten

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar allerlei aspecten van de huishoudfinanciën van Nederlanders. Onze openbare onderzoeksrapporten vindt u hieronder, op datum gesorteerd (de meest recente bovenaan).

Alle onderzoeksrapporten

Rapport Thuiswerkkosten 2021

Het Nibud berekende welke kosten bij thuiswerken horen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vierde coronapeiling: De coronacrisis en ons geld

Wat is de invloed van de lockdowns op de portemonnee geweest?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Abonnementen 2021

Helft weet niet hoeveel geld ze uitgeven aan abonnementen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Nibud-onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten (2020)

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een beter systeem van inkomensondersteuning.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Advies Financieringslastnormen 2021

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Derde coronapeiling: Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen

Kwart zegt over onvoldoende geld te beschikken om 4 maanden zonder inkomen op te vangen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport