Alle Nibud-onderzoeksrapporten

Nibud doet regelmatig onderzoek naar allerlei aspecten van de huishoudfinanciën van Nederlanders. Onze openbare onderzoeksrapporten vindt u hieronder, op datum gesorteerd (de meest recente bovenaan).

Alle onderzoeksrapporten

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Onderzoek van het Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Advies Financieringslastnormen 2021

Met het rapport Financieringslastnormen 2021 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2021.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Derde coronapeiling: Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen

Kwart zegt over onvoldoende geld te beschikken om 4 maanden zonder inkomen op te vangen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tweede coronapeiling: Huishoudens niet voorbereid op crisis

Een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens lijkt de coronacrisis nog niet te voelen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Peiling coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens

Welke groepen worden het hardst getroffen door de coronacrisis?

lees meer › Onderzoeksrapport

Bewust lenen bij studenten bevorderen

Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen?

lees meer › Onderzoeksrapport

Onderzoek Flexibele betaaldatum

Onderzoek naar verandering in betaalgedrag door flexibele betaaldata

lees meer › Onderzoeksrapport