Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Contact met Marjan

Functie: Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 378

Maatschappelijk relevant werk doen waar de gewone mens ook echt iets aan heeft, is een belangrijke drijfveer van mij. In de functie van wetenschappelijk medewerker bij het Nibud komt deze drijfveer volledig tot zijn recht.

Huishoudfinanciën is immers een algemeen bekend terrein. Iedereen in Nederland heeft ermee te maken.

Koopkracht

Binnen het kennisteam houd ik mij o.a. bezig met de koopkracht van mensen. Wat zijn de effecten van politieke maatregelen op de huishoudportemonnee? Hoeveel kunnen mensen volgend jaar meer of minder besteden als gevolg van de loonontwikkeling?

Het is dit soort vragen dat ik graag beantwoord. Verder houd ik mij vanuit mijn economische achtergrond en mijn ervaring bij het CBS bezig met de cijfermatige kant van het werk.

Iedereen in Nederland heeft te maken met huishoudfinanciën.”

Marjan Verberk – de Kruik

Contact met Marjan

Functie: Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 378

Iedereen in Nederland heeft te maken met huishoudfinanciën.”

1 gerelateerd onderzoeksrapport

01 november 2018

Rapport Financieringslastnormen 2019

Advies voor de financieringslastnormen voor 2019.

lees meer ›onderzoek