Chris Schwencke

Chris Schwencke

Contact met Chris

Functie: Relatiemanager
Telefoon: 06 12 08 08 20

Als relatiemanager ben ik ervoor verantwoordelijk dat de dienstverlening van het Nibud onder de aandacht komt bij de verschillende werkvelden. Denk daarbij aan gemeenten, financiële dienstverleners, budgetcoaches en vrijwilligers, woningbouwcoöperaties en werkgevers. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners met de Nibud-dienstverlening beter in staat zijn om huishoudens te helpen om grip op hun geld te houden.

Het helpen van mensen heb ik altijd al met veel plezier gedaan. Dit doe ik buiten mijn werk onder meer door op regelmatige basis vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld op de radio met het programma Utrecht Sociaal of bij de Dierenbescherming als fondsenwerver. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij om ervoor te zorgen dat huishoudens beter in staat zijn om de huishoudportemonnee op orde te houden!

Ik zet me met plezier in om ervoor te zorgen dat huishoudens beter in staat zijn om de huishoudportemonnee op orde te houden!”

Chris Schwencke

Contact met Chris

Functie: Relatiemanager
Telefoon: 06 12 08 08 20

Ik zet me met plezier in om ervoor te zorgen dat huishoudens beter in staat zijn om de huishoudportemonnee op orde te houden!”