Onafhankelijk en betrouwbaar

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting (not-for-profit) die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

Al sinds 1979 onderzoekt het Nibud, als kennis en adviescentrum, hoe mensen met geld omgaan en ondersteunt hen daarbij. Het voorkomen van geldproblemen is ons doel. Vanuit een kennisdatabank en multidisciplinaire teams vertaalt het instituut actuele kennis naar bruikbare adviezen en waardevolle toepassingen. Bij het Nibud werken verschillende specialisten met één gedeelde passie: het voorkomen van geldproblemen bij consumenten. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het Nibud. Daarom werken we met wetenschappelijke kennis, recente literatuur en actuele cijfers en inzichten

Missie

Al sinds 1979 onderzoekt het Nibud hoe mensen met geld omgaan en ondersteunt hen daarbij. Het voorkomen van geldproblemen is ons doel. Wij doen, verzamelen en combineren onderzoek naar financieel gedrag en bestedingspatronen en vertalen deze naar bruikbare adviezen en toepassingen. Wij zorgen voor een onafhankelijke blik op hoe mensen met geld omgaan en laten zien wat financieel gezien mogelijk is.

Onze visie

Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans, nu en in de toekomst, dat heeft het Nibud voor ogen. Onze visie is een Nederland zonder geldproblemen waarbij er door iedereen (professional en consument) rekening wordt gehouden met hoe mensen met geld omgaan en hun financiële mogelijkheden. Wij werken er dagelijks aan deze kennis te verkrijgen, te vertalen  en te verspreiden en daarmee mensen te helpen.

1979

het Nibud wordt opgericht

Referentiebedragen

De basis van het Nibud zijn de referentiebedragen van het huishoudfinanciën: van zakgeldbedragen tot bestedingspatronen, van de Nibud-voorbeeldbegrotingen tot de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid. Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat al meer dan 35 jaar kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt, analyseert en omzet in praktische adviezen en hulpmiddelen.

Wat doen wij voor professionals?

We vertalen onze kennis op veel verschillende manieren in diensten voor professionals die zich bezighouden met geldzaken van particulieren. We bieden onder andere:

  • Onderzoek en advies
  • Referentiecijfers en rekentools
  • Opleidingen
  • Voorlichtingsmaterialen

Meer informatie over onze producten en diensten voor professionals

Tip: Iedereen kent het Nibud, maar wat doet het instituut nu eigenlijk? In de lezing Over het Nibud geven we u een kijkje op de werkvloer van het Nibud. Over welke data beschikt het Nibud, hoe verzamelt het Nibud al die kennis en hoe wordt die kennis gebruikt in de samenleving?

Financiering

Het Nibud is een stichting zonder winstoogmerk en streeft er naar via onze website consumenten zo veel mogelijk gratis, betrouwbaar en onafhankelijk van informatie te voorzien. Dit lukt uiteraard niet altijd, en daarom biedt het Nibud ook betaalde informatie en diensten aan.

Bijna tachtig procent van de Nibud-activiteiten wordt gefinancierd door de opbrengst van Nibud producten en diensten. Ruim twintig procent van de Nibud-activiteiten wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR.

Een aantal betaalde Nibud-activiteiten zijn onze boeken, software en opleidingen. Afnemers hiervan zijn zowel consumenten als professionele partijen. Het Nibud doet in opdracht van andere organisaties regelmatig onderzoek. Ook werkt het Nibud graag samen met andere organisaties om zelfredzaamheid van de consument te vergroten.

Het Nibud gebruikt de inkomsten die gegenereerd worden allereerst voor dekking van de kosten, en daarnaast ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die passen binnen de missie van het Nibud.

Samenwerken?

Werkt u ook aan een Nederland zonder geldproblemen? Wellicht kunnen we samenwerken.

Ook kunt u hier het korte filmpje ‘Wat doet het Nibud?’ bekijken.

Wijzer in geldzaken

Het Nibud is een partner in het platform Wijzer in geldzaken. Dit is een initiatief van het ministerie van Financiën voor financiële educatie van de consument. Hierin werken zo’n veertig partners uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap. Deze partners zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.