Het GAST-model voor gedragsverandering

Om tot ideeën voor interventies te komen, maken we gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen. Een gemakkelijk en pragmatisch hulpmiddel daarvoor is het GAST-model.

Een model dat vaak in de praktijk wordt gebruikt is het EAST-model van het Britse Behavioural Insights Team. Het Nibud heeft deze term naar het Nederlands vertaald als het GAST-model. Dit model geeft op een makkelijke en pragmatische manier inzicht in waar een interventie aan moet voldoen om gedragsverandering te bereiken. EAST staat voor Easy, Attractive, Social, and Timely; GAST voor Gemakkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Timing.

Gemakkelijk

We houden van gemak, daarom is het belangrijk dat het zo eenvoudig mogelijk is om het juiste gedrag uit te voeren. Eenvoudig kan gaan over het leesniveau (zoals B1) van uw brieven of e-mails, maar gemak gaat ook over hoe snel belangrijke informatie voor iemand te vinden én te begrijpen is. Is bij uw communicatie bijvoorbeeld in één oogopslag te zien welk gedrag u van uw klant verwacht?

Daarnaast gaat het ook over het gemak waarmee het gedrag uitgevoerd kan worden: hoe minder handelingen er nodig zijn, hoe groter de kans is dat iemand zal doen wat de bedoeling is. Zelfs de kleinste dingen kunnen het verschil maken.

Aantrekkelijk

Wat er aantrekkelijk uitziet, trekt automatisch aandacht. Dit kunnen we bijvoorbeeld bereiken door te werken met kleuren of visualisaties, maar ook door een brief te personaliseren of korting aan te bieden.

Sociaal

Mensen zijn kuddedieren; we worden sterk beïnvloed door wat anderen zeggen en doen. Aantonen dat de meeste andere mensen het gewenste gedrag ook uitvoeren, kan zorgen dat uw klant dit gedrag ook zal uitvoeren. Gebruik maken van iemands sociale netwerk valt ook onder dit principe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van het eigen netwerk om mensen te motiveren, maar ook aan peers of ervaringsdeskundigen.

Timing

De timing van een interventie is erg belangrijk. Door goed te kijken naar momenten waarop de kans dat het gewenste gedrag wordt uitgevoerd het grootst is, kan de effectiviteit van een interventie worden vergroot. Aansluiten bij het moment waarop vakantiegeld wordt gestort, vergroot waarschijnlijk de kans dat iemand kan sparen of zijn schulden kan aflossen. En het sturen van een herinnering aan een afspraak zorgt ervoor dat minder mensen onaangekondigd niet komen opdagen. Daarnaast is aansluiten bij life-events ook een mogelijkheid, dit is vaak ook een moment waarop mensen open staan voor informatie.

Meedenken op basis van het GAST-model?

Onder andere op basis van deze vier principes uit het GAST-model bekijken wij hoe we bij uw doelgroep het gewenste gedrag kunnen stimuleren. We kijken naar mogelijke obstakels die gewenst gedrag in de weg kunnen staan en hoe we iemand een zetje in de goede richting kunnen geven. Wilt u dat we met u meedenken? Dat kan! Neem contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Medewerker

Nanne Houtsma

Nanne Houtsma

Junior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Wilt u gezond financieel gedrag stimuleren? Behandel de consument dan als GAST. ”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Gedragswetenschappers Nibud onderzoeken betaalgedrag

Voor incassobureau Flanderijn onderzocht het Nibud het effect van eigen keuze in betaaldatum.

lees meer › Praktijkverhaal

Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

Het Nibud werkt met een 5-stappenmodel om succesvolle gedragsverandering te bereiken.

lees meer › Artikel

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Gedragsverandering: wat doen we voor u?

Het Nibud helpt professionals die gericht zijn op het veranderen van financieel gedrag. We inspireren, adviseren en doen onderzoek.

lees meer › Artikel

Leerstoel met universiteit Leiden

Door kennis en expertise te bundelen, komen we meer te weten over het economisch keuzegedrag van de consument.

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel gedrag bevorderen (2017)

Financiële educatie kan effectief, mits op een goede manier aangepakt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2019

Positieve reacties van klanten op zelf betaaldatum kiezen

lees meer › Nieuwsbericht
18 april 2019

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

lees meer › Persbericht