Geschreven door

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Handreiking budgetcoaches

Praktijkverhaal | 2014

Wat is de opbrengst van budgetcoaching voor de klant? En voor de inkopende partij? Er zijn weinig instrumenten beschikbaar die verloop en vooruitgang monitoren van budgetcoaching. Nibud ontwikkelde samen met Stimulansz een handreiking voor het meten van effectiviteit.

Vraag: wanneer is budgetcoaching lonend?

Om financiële zelfredzaamheid te vergroten, moet budgetcoaching op een effectieve manier worden gedaan. Tot voor kort waren er echter geen indicatoren die aangaven waar budgetcoaching aan moet voldoen en wanneer het geslaagd is. Daardoor was het ook lastig om investeringen en kosten te beoordelen. Bij een bijeenkomst van het Platform Schuldhulpverlening bleek hier wel behoefte aan te zijn.

Het Nibud werd gevraagd een meetinstrument te ontwikkelen waar budgetcoaching mee gemonitord kan worden. Zodat organisaties en gemeenten weten of budgetcoaching lonend is en of de inzet ervan de kosten waard zijn.

Aanpak: opstellen van prestatie-indicatoren

Om dit project te kunnen financieren werd eerst subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door middel van deze financiering kon de handreiking ontwikkeld worden.

Nibud en Stimulansz hebben samen een aantal prestatie-indicatoren opgesteld voor effectieve budgetcoaching. Het doel van deze indicatoren is te kunnen monitoren of mensen in financiële zelfredzaamheid vooruit zijn gegaan. Met als belangrijkste uitkomst: schuldenvrij kunnen leven. Bij het vaststellen van de prestatie-indicatoren is erop gelet dat:

  • de indicatoren objectief te meten zijn;
  • ze over gedragsaspecten gaan in plaats van over financiële aspecten (zoals inkomen);
  • ze ook preventief kunnen worden ingezet voor mensen die in de problemen dreigen te komen.

De prestatie-indicatoren bestaan uit drie stappen die moeten worden gezet om weer schuldenvrij te kunnen leven. Door het uitvoeren van een begin-, eventueel een tussen-, en een eindmeting is het mogelijk de voortgang van een persoon te monitoren.

Resultaat: handreiking budgetcoaching

De handreiking budgetcoaching wordt gebruikt door banken, gemeenten, werkgevers, zorgverzekeraars en commerciële partijen. Zij hebben hiermee snel zicht op de effectiviteit van budgetcoaching. Ook voor budgetcoaches zelf is dit een mooi instrument. Blijft een klant achter op een bepaalde stap, dan weet de budgetcoach welk onderdeel van het leerproces naar financiële gezondheid meer aandacht behoeft.

Meer weten?

Wilt u advies over het meten van het effect van uw interventie? Neem dan contact op met Tamara Madern, sr. wetenschappelijk medewerker.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Banken, gemeenten, werkgevers, zorgverzekeraars en commerciële partijen maken dankbaar gebruik van de Handreiking budgetcoaching. ”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Weert maakt gebruik van en-en-en aanpak

Hoe de gemeente Weert informeert, inspireert én activeert over omgaan met geld.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda op maat in gemeentelijke edities

Drie gemeentes vertellen over het resultaat dat zij behalen met een Nibud-agenda op maat.

lees meer › Praktijkverhaal

Meerderjarig in Meerssen: een goede start in je gemeente

'Voor boven de 18' op maat, een krachtige combi van landelijke en lokale informatie.

lees meer › Praktijkverhaal