Grip op de financiële toekomst

Grip op geld is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor later. Het is daarvoor nodig dat mensen vooruit kijken en rekening houden met voorziene en onvoorziene gebeurtenissen, zodat ook dan de inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Veel consumenten ervaren langetermijngeldzaken als ingewikkeld. Daarom ondersteunt het Nibud ze hierbij, rechtstreeks én via professionals, zoals pensioenfondsen, banken, verzekeraars en financieel adviseurs.

Wat is de ‘lange termijn’?

In ieder mensenleven vinden vroeger of later veranderingen plaats (gepland of onverwacht) die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een eigen huis, gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, of pensioen.

Met ‘lange termijn’ doelen we op periodes in de toekomst die financieel moeilijk te overzien zijn, omdat:

  • onzekerheden en aannames een rol spelen (bijvoorbeeld voor de kosten van zorg op oudere leeftijd) of;
  • het onbekend is óf en zo ja, wanneer de situatie zich voor zal doen (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden partner) of;
  • het einde van de periode niet bekend is (bijvoorbeeld pensioen).
60 %

van de Nederlanders weet niet of hij na zijn pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen.

Een goede voorbereiding voorkomt problemen

Onvoorziene gebeurtenissen hebben vaak grote financiële gevolgen, waarbij het  moeilijk is om direct de uitgaven aan te passen. Als consumenten al van tevoren een beeld hebben van hun financiële situatie op zo’n moment, weten ze wat ze kunnen verwachten. Ze kunnen dan overwegen om alvast (aanvullende) maatregelen te nemen. Voorbereid zijn op een grote verandering in de persoonlijke financiële situatie, voorkomt veel zorgen en problemen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die voorbereid zijn op een inkomensdaling, de helft minder kans hebben op financiële problemen.

Handvatten om vooruit te kijken en keuzes te maken

Het Nibud ondersteunt consumenten bij het krijgen van overzicht en inzicht in hun toekomstige financiële situatie en bij het maken van afwegingen en financiële keuzes. Keuzes voor nu, met consequenties voor later en keuzes voor later met consequenties voor nu. We doen dat door:

  • Consumenten te informeren over de gevolgen die veranderingen nu hebben op de (financiële) situatie later.
  • Mogelijkheden benoemen om de financiële situatie in de toekomst te veranderen en de consequenties hiervan toe te lichten.
  • De gevolgen van wet- en regelgeving en financiële producten voor de consument te beschrijven.

Het Nibud heeft (op eigen initiatief en in samenwerking met andere professionals), diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de consument grip te geven op zijn financiële situatie op de (middellange) termijn.

Tools

Het Nibud werkt ook mee aan de ontwikkeling van tools en hulpmiddelen van anderen.

Onderzoek

Het Nibud onderzoekt regelmatig de financiële gevolgen van life-events (op eigen initiatief of in opdracht). Hoe kijken consumenten vooruit, welke keuzes maken ze voor de lange termijn en welke hulp schakelen ze daarbij in? Kennis en inzichten uit deze onderzoeken wordt weer toegepast in de voorlichting.

Het Nibud geeft geen persoonlijk financieel advies of productadvies.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Onvoorziene gebeurtenissen hebben vaak grote financiële gevolgen, waarbij het moeilijk is om direct de uitgaven aan te passen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

De Nederlanders en hun pensioen (2015)

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering goed rond kan komen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Voorbereiden op inkomensterugval

Voorbereid zijn kan financiële problemen voorkomen. Hoe kunt u uw klant of medewerker helpen?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel

Sluit uw organisatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel