Geschreven door

Bas Schuurmans

Bas Schuurmans

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Geldplannen voor medewerkers van Defensie

Praktijkverhaal | 2016

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) is er voor het burgerpersoneel binnen het ministerie van Defensie. De stichting kan medewerkers met financiële problemen hulp bieden door schulden over te nemen en om te zetten in een renteloze lening.

Maar de SBF investeert ook in bewustwording en preventie zodat het niet altijd zover hoeft te komen. Zij hebben er daarom – op verzoek van de Bestuursstaf van het ministerie – voor gekozen om de Geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar te stellen aan alle medewerkers.

Doel: welbevinden vergroten en problemen voorkomen

Koos Smit van de Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF): “Als medewerkers met financiële problemen zelf eerder de problemen inzien, kan dat erger voorkomen. Geldzorgen gaan vaak gepaard met stress en mogelijk uitval. Dat is niet goed voor mensen zelf, maar ook niet voor de organisatie.”

“Integriteit is een belangrijk thema bij defensie en als mensen onder druk staan, kan dat leiden tot risico’s op het gebied van integriteit en veiligheid. We streven er daarom naar om het welzijn en welbevinden van de medewerkers van defensie te vergroten, ook op het gebied van hun persoonlijke financiën.”

Aanpak: Geldplannen voor álle medewerkers van defensie

De SBF investeert in hulpmiddelen waarmee mensen zelf aan de slag kunnen met hun geldzaken. Het Geldplan is een toegankelijke budgettool die mensen helpt om hun inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Het bestuur vindt het belangrijk dat deze Geldplannen breed beschikbaar worden gesteld. Daarom worden ze niet alleen aangeboden aan het burgerpersoneel van Defensie (de doelgroep van de stichting), maar ook aan het militaire personeel.

De Geldplannen ‘Beter rondkomen’ en ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ worden gratis beschikbaar gesteld via het intranet dat dagelijks automatisch opent op de PC’s van alle medewerkers. Ook worden de Geldplannen vermeld in de e-mail handtekeningen, zodat ze in ieder verstuurd bericht voorbij komen. En daarnaast worden alle momenten aangegrepen om ze extra onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij de introductie van de nieuwe website en de presentatie van het Jaarverslag. “Herhaling is de beste boodschap!” aldus Koos Smit.

Resultaat: bewustwording en ondersteuning

Koos Smit: “We zijn zeer tevreden over de inzet van de Geldplannen. We ontvangen weliswaar de cijfers over het gebruik van het Nibud, maar onze belangrijkste doelstelling gaat niet over aantallen. Het gaat om bewustwording en ondersteuning; iedere keer dat een medewerker gebruikmaakt van het Geldplan is winst.”

“De boodschap is: we bieden dit aan en doe er je voordeel mee! De stichting kan natuurlijk nog steeds helpen als dat nodig is, maar liever voorkomen we problemen. En de Geldplannen zijn daar een heel geschikt hulpmiddel voor.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Bas Schuurmans

Bas Schuurmans

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Geldzorgen kunnen een risico vormen voor de integriteit van de medewerker en daarmee voor de integriteit van de organisatie.”

— Stichting Burgerpersoneelsfonds

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal