Geld in het onderwijs

Het is belangrijk dat ook in het onderwijs plaats is voor het leren omgaan met geld. Het Nibud faciliteert leerkrachten zodat zij op een eenvoudige manier met dit thema aan de slag kunnen in de klas.

Financiële educatie in de kerndoelen en eindtermen

Het Nibud is er voorstander van dat verschillende aspecten van leren omgaan met geld onderdeel worden van de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. Zo ver is het echter nog niet.

Het ontbreken van een verplichting maakt het voor docenten soms lastig om ‘ook nog’ iets aan financiële educatie te doen. Het Nibud faciliteert leerkrachten zodat zij zonder al te veel inspanning hun leerlingen iets kunnen leren over omgaan met geld. Dit doen we door:

Leerdoelen 6-18 jaar

Wat moet een kind kennen en kunnen over geldzaken op een bepaalde leeftijd? Hiervoor heeft het Nibud leerdoelen voor omgaan met geld opgesteld. Het onderwijs kan deze leerdoelen inzetten wanneer aandacht wordt besteed aan financiële educatie. Per leeftijdscategorie verschillen de leerdoelen, zodat ze aansluiten bij de (psychosociale) ontwikkeling van het kind bij een specifieke leeftijd.

In het document met de leerdoelen is aangegeven op welke kerndoelen en eindtermen binnen het onderwijs de Nibud-leerdoelen aansluiten.

Inbouwen in de les

Er zijn verschillende manieren waarop u omgaan met geld als thema in een les kunt inpassen. Hieronder vindt u een lijst met ideeën. Het is het meest efficiënt als leren omgaan met geld een terugkerend thema is.

Website Nibud.nl/scholieren

De speciale website scholieren.nibud.nl biedt docenten veel informatie, zoals filmpjes en testjes over thema’s rondom omgaan met geld en allerlei opdrachten die u in de les kunt gebruiken.

De site wordt regelmatig bezocht in het kader van lessen op school over geld. Leerlingen krijgen opdrachten om informatie op te zoeken, testjes uit te voeren of een begroting te maken. Ook staan er handige links voor het maken van een werkstuk.

Mogelijkheden

  • Organiseer een project in de kader van de Week van het geld (Wijzer in geldzaken)
  • Besteed lessen aan verschillende thema’s rondom geld (reclame, verleidingen, sparen, de waarde van geld, wat kosten spullen, geld uitgeven, pinnen & bankzaken)
  • Integreer leren omgaan met geld in bestaande lessen
  • Praat in de klas over hoe de leerlingen met geld omgaan
  • Maak stellingen en discussieer hierover
  • Geef kinderen een budget en laat ze hiervan een (thema)middag of ‘goede doelen-dag’ organiseren
  • Laat leerlingen een maaltijd maken, waarbij ze met een vastgesteld budget zelf boodschappen moeten doen
  • Vraag een gastspreker in de klas, bijvoorbeeld iemand van de bank, een hulpverlener die met mensen in de schulden werkt of een deurwaarder
  • Breng een bezoek aan een bank, De Nederlandsche Bank of een ander instituut dat met geld te maken heeft

Meer weten?

Wilt u verder praten over leren omgaan met geld in het onderwijs? Neem dan contact op met Annette Groen, wetenschappelijk medewerker.

Tip: voor docenten heeft Wijzer in geldzaken de website www.geldlessen.nl, de website bevat een database met lesmateriaal en gastlessen over omgaan met geld voor alle onderwijsniveaus.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is het best als leren omgaan met geld een terugkerend thema in de klas is.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 voor alle jongeren in Meppel

De Geldwijzer bijna 18 als waardevolle stap in schuldpreventie bij jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Handreiking ‘Student & Financiën’

Handreiking ‘Student & Financiën’

Nieuwe editie: gratis voor adviseurs van studenten.

bestel › Product