Gedragsverandering

Financiële zelfredzaamheid is meer dan alleen leren omgaan met geld. Het daadwerkelijke gedrag is minstens zo bepalend voor een gezonde financiële situatie. Hoe helpt u de consument naar gedragsverandering?

Onbewust en hardnekkig

Een groot deel van financieel gedrag is onbewust gedrag. Vaak was onbewust gedrag eerst bewust, maar in de loop van de jaren is het ingesleten. Gedragsverandering kan daarom een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Je kunt gedrag pas veranderen als je je er bewust van bent en de voordelen van verandering inziet.

Mensen raken gehecht aan hun manier van denken en doen. Zelfs als er nadelen kleven aan het huidige gedrag, dan nog geef je dat niet snel op, omdat je niet weet wat de gevolgen zijn van het nieuwe gedrag. Vaak blijken de voordelen van het nieuwe gedrag pas op lange termijn. Op korte termijn zijn vooral de nadelen zichtbaar. Zo wil iemand sparen voor een vakantie, maar betekent dat dat hij nu op zijn uitgaven moet letten. Dat maakt het lastig om te veranderen.

Wat kunt u doen?

Om te weten hoe u een consument kunt begeleiden naar nieuw gedrag moet u weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent. Ook is kennis van competenties en motiverende gespreksvoering belangrijk.

Fasen van gedragsverandering

Een veelgebruikt model bij gedragsverandering is dat van Prochaska, Nocross en DiClemente. Het veranderingsproces wordt in een cirkel van zes stappen weergegeven; de motivatiecirkel. Elke stap is een fase in het proces. Met het inzicht in welke fase de consument zich bevindt kunt u uw communicatie, interventies of begeleiding beter afstemmen op zijn of haar behoefte.

Soms moet iemand een fase meerdere keren doorlopen om uiteindelijk tot nieuw gedrag te komen. Ook kan een consument zich voor het ene probleem in een andere fase bevinden dan voor een ander probleem. Analyseer voor elk probleem apart om welke fase het gaat en pas uw plan daarop aan.de motivatiecirkel gedragsverandering

Kennis van competenties

Het is ook belangrijk om te weten of de consument de benodigde kennis en vaardigheden heeft en welk gedrag hij nu vertoont. Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om dit te kunnen toetsen.

Motiverende gespreksvoering

Bij budgetbegeleiding kunt u ook met motiverende gespreksvoering uw cliënt ondersteunen. Motiverende gesprekvoering geeft handvatten om cliënten naar een volgende fase in het veranderingsproces te begeleiden. Ook kunt u door deze manier van gesprekken voeren erachter komen wat er omgaat in uw cliënt.

Aan de slag met gedragsverandering?

Wilt u meer weten over hoe mensen te begeleiden? Het Nibud heeft een boek gepubliceerd met de belangrijkste uitgangspunten en de theoretische onderbouwing van gedragsverandering; Geld en gedrag. U kunt het gratis downloaden. Vul uw mailadres in, daarna ontvangt u het pdf-bestand.

Download het boek Geld en gedrag

U kunt voor advies ook contact opnemen met Minou van der Werf, wetenschappelijk medewerker. Of stuur uw vraag via het Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Om te weten hoe je een consument kunt begeleiden naar nieuw gedrag, moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
01 december 2016

Werken met het Geldplan: de eerste workshop!

lees meer › Blog

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies bij schulden.

lees meer › Praktijkverhaal

Kans op financiële problemen (2016)

Hoe mensen met hun geld omgaan is belangrijker dan hoogte inkomen.

lees meer › Onderzoeksrapport
07 november 2016

Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

lees meer › Persbericht

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel
21 oktober 2016

Promotie-onderzoek ‘The psychology of greed’

lees meer › Nieuwsbericht
18 oktober 2016

Nibud start campagne ‘PortemoJa, PortemonNee’

lees meer › Persbericht
27 september 2016

Je hebt anderen nodig om je eigen dromen te verwezenlijken

lees meer › Blog
26 september 2016

Nieuw Geldplan voor vrijwilligers in de thuisadministratie

lees meer › Nieuwsbericht

Bijeenkomst Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Bijeenkomst Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor coördinatoren of projectleiders van vrijwilligers-organisaties.

meer info › Diensten

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Gratis workshops voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Diensten
09 september 2016

26 september: kick-off Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

lees meer › Nieuwsbericht