FNV: Vakantiegeld kan in overleg later uitbetaald worden

Nieuwsbericht | 17 april 2020

Vakbond FNV stelt dat bedrijven vakantiegeld (deels) later kunnen uitbetalen aan hun werknemers als zij financiële problemen hebben door de coronacrisis. Dat moet wel een laatste redmiddel zijn, en de werknemer moet ermee instemmen.

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat 18 procent van de huishoudens het vakantiegeld gebruikt om schulden van te betalen. Dit zijn vooral huishoudens met een lager dan modaal inkomen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart maakt zich zorgen om de gevolgen voor deze groep: ‘Deze huishoudens komen in de problemen als het vakantiegeld later wordt uitbetaald.’

Toestemming

Hoewel werknemers het later betalen van het vakantiegeld dus kunnen afwijzen, verwacht Vliegenthart dat niet iedereen dat zal doen: ‘Mensen zijn momenteel al lang blij dat ze hun baan kunnen behouden. Zij zullen daarom wellicht eerder geneigd zijn om in te stemmen met de latere uitbetaling, zelfs als zij zich dat eigenlijk niet kunnen veroorloven.’

Handvatten bij geldzorgen

Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Het Nibud-stappenplan Grip bij geldzorgen geeft handvatten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Lotte van Os

Lotte van Os

Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel

Medewerker

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Online workshop over beslagrecht en de beslagvrije voet.

meer info › Opleidingen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

bestel › Product

Medewerkers Nationale-Nederlanden volgen Voor één dag arm

Verzekeraar geeft invulling aan maatschappelijke betrokkenheid door workshop.

lees meer › Praktijkverhaal
19 november 2020

Nibud: 18% van sociale huurders in Amsterdam zit financieel klem

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Onderzoek van het Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met het verhogen van de opkomst van een budgetcursus

lees meer › Artikel
13 november 2020

Blog Financieel fit: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

lees meer › Blog

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Grip krijgen op geldzaken in Nederland.

meer info › Opleidingen
12 november 2020

Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

lees meer › Nieuwsbericht
12 november 2020

Digitaal werkbezoek van koningin Máxima aan Nibud-training

lees meer › Nieuwsbericht