Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nibud-advies hypotheeknormen 2018: hogere leencapaciteit door loonstijging

De belangrijkste punten uit dit rapport:

  • Financieringslastpercentages in 2018 vrijwel gelijk aan 2017 – er verandert weinig aan de koopkracht en de hypotheekrente en financieringslastpercentages worden over vier jaar gemiddeld.
  • Loonstijging zorgt wel voor hogere leencapaciteit in 2018 – vooral de inkomens van 45.000 euro en hoger hebben hier profijt van
  • Tweede inkomen bij tweeverdieners iets zwaarder meegeteld – in 2018 telt 70 procent van het tweede inkomen mee
  • Definitie voor zeer energiezuinige woningen is verbreed – ook andere bouwwijzen komen voor hogere hypotheek in aanmerking

Auteurs: Jasja Bos en Marcel Warnaar

Bijlage: werkbladen

In onderstaand excel-bestand staan de financieringslastpercentages voor hypotheken 2018.  Er is een werkblad voor niet AOW-gerechtigden en een werkblad voor AOW-gerechtigden. Ook zijn er aparte werkbladen voor niet-aftrekbare gedeelten (box3), zowel voor niet-AOW als voor AOW.

Naast de financieringslastpercentages zelf, worden voorbeelden gegeven van de berekening van de bijbehorende maximale hypotheek en de  factor tussen lening en inkomen.

Hypotheeknormen 2018

Voor het bepalen van de financieringslastpercentages voor 2018 heeft het Nibud rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2018 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 100 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2018 gaat deze van 50 naar 49,5 procent. Daarnaast heeft het Nibud rekening gehouden met een verwachte loonstijging van 2,2 procent.

Voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer 45.000 euro blijft de leencapaciteit stabiel. Voor hogere inkomens stijgt de leencapaciteit licht. Voor huishoudens waarvan het inkomen niet stijgt, is de maximale hypotheek volgend jaar gelijk of iets lager dan dit jaar. Vanwege de inflatie en de daarmee gepaard gaande hogere uitgaven aan bijvoorbeeld voeding is er voor deze groep minder ruimte voor de woonuitgaven.

Tweede inkomen bij tweeverdieners iets zwaarder meegeteld 

Het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en eenverdieners wordt elk jaar groter. Dit komt door verschillende fiscale regelingen waarmee de overheid de arbeidsparticipatie wil verhogen. In de komende jaren worden deze regelingen stapsgewijs doorgevoerd. In 2016 heeft het Nibud voorgesteld om ook stapsgewijs het tweede inkomen meer te laten meetellen. Voor 2018 stelt het Nibud daarom voor om het financieringslastpercentage te gebruiken dat hoort bij het hoogste inkomen + 70 procent van het tweede inkomen. In 2017 bedraagt deze factor nog 60 procent.

 Een hypotheek gaat lang mee

Huishoudens moeten de hypotheek gedurende de gehele looptijd te kunnen betalen, ook als er bijvoorbeeld kinderen bij komen. De financieringslast-tabellen houden rekening met gestandaardiseerde uitgavenpatronen en geven weer wat iemand objectief gezien zou moeten kunnen betalen, gezien het inkomen. Wat de hypotheekverstrekker maximaal zou mogen uitlenen volgens de tabellen past niet altijd bij iemands persoonlijke uitgavenpatroon. Daarom is bij hypotheekverstrekking maatwerk altijd noodzakelijk.

De ministeriële regeling Hypothecair Krediet biedt in sommige gevallen ruimte om op verantwoorde wijze een hogere hypotheek te verstrekken. Meer verstrekken zou bijvoorbeeld kunnen als er sprake is van een onvoorwaardelijke inkomensstijging op korte termijn of als iemand door oversluiten zijn hypotheeklasten kan verlagen.

 Hogere lening voor meer energiezuinige woningen

Nieuw dit jaar is dat consumenten voor meer zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, 25.000 euro extra kunnen lenen. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 gaan hier nu onder vallen. Ook blijft het mogelijk voor andere energiezuinige woningen (voormalig A++-woningen) of voor het treffen van energiezuinige maatregelen een iets hogere hypotheek (maximaal 9.000 euro) te verstrekken.

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil de fiscale behandeling van hypotheek en eigen woning aanpassen, ook geeft het kabinet aan dat woningbezitters gecompenseerd zullen worden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe en wanneer deze plannen precies worden doorgevoerd. In dit advies is het Nibud daarom uitgegaan van de huidige geldende regelgeving.

Achtergronden bij het rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2018 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2018. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Bij het tot stand komen van dit advies worden diverse partijen geconsulteerd die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken. Zo heeft het Nibud onder andere gesproken met de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 19 oktober 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

21 maart 2018

Voorjaar: informatiebijeenkomsten Startpunt Geldzaken

lees meer ›Nieuwsbericht

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede (serious gaming).

lees meer › Opleiding
20 april 2018

‘Geef mensen de grip op hun geld weer terug’

lees meer ›Blog

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport
16 april 2018

Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met financiële administratie

lees meer ›Persbericht

Lezing Financiële (digitale) administratie

Lezing Financiële (digitale) administratie

Hoe kunnen mensen hun financiële administratie op orde houden?

meer info › Diensten
06 april 2018

Terugblik Nibud congres

lees meer ›Nieuwsbericht

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Aanmelden e-mailcoaching Bewaar

lees meer › Artikel
27 maart 2018

Kasboekje van Nederland

lees meer ›Nieuwsbericht
22 maart 2018

Nibud betrokken bij nieuwe buddy-schuldenapp Fikks

lees meer ›Nieuwsbericht
19 maart 2018

Studerende kinderen… wie gaat dat betalen?

lees meer ›Blog