Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nibud-advies hypotheeknormen 2018: hogere leencapaciteit door loonstijging

 

De belangrijkste punten uit dit rapport:

  • Financieringslastpercentages in 2018 vrijwel gelijk aan 2017 – er verandert weinig aan de koopkracht en de hypotheekrente en financieringslastpercentages worden over vier jaar gemiddeld.
  • Loonstijging zorgt wel voor hogere leencapaciteit in 2018 – vooral de inkomens van 45.000 euro en hoger hebben hier profijt van
  • Tweede inkomen bij tweeverdieners iets zwaarder meegeteld – in 2018 telt 70 procent van het tweede inkomen mee
  • Definitie voor zeer energiezuinige woningen is verbreed – ook andere bouwwijzen komen voor hogere hypotheek in aanmerking

Auteurs: Jasja Bos en Marcel Warnaar

Hypotheeknormen 2018

Voor het bepalen van de financieringslastpercentages voor 2018 heeft het Nibud rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2018 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 100 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2018 gaat deze van 50 naar 49,5 procent. Daarnaast heeft het Nibud rekening gehouden met een verwachte loonstijging van 2,2 procent.

Voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer 45.000 euro blijft de leencapaciteit stabiel. Voor hogere inkomens stijgt de leencapaciteit licht. Voor huishoudens waarvan het inkomen niet stijgt, is de maximale hypotheek volgend jaar gelijk of iets lager dan dit jaar. Vanwege de inflatie en de daarmee gepaard gaande hogere uitgaven aan bijvoorbeeld voeding is er voor deze groep minder ruimte voor de woonuitgaven.

Tweede inkomen bij tweeverdieners iets zwaarder meegeteld 

Het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en eenverdieners wordt elk jaar groter. Dit komt door verschillende fiscale regelingen waarmee de overheid de arbeidsparticipatie wil verhogen. In de komende jaren worden deze regelingen stapsgewijs doorgevoerd. In 2016 heeft het Nibud voorgesteld om ook stapsgewijs het tweede inkomen meer te laten meetellen. Voor 2018 stelt het Nibud daarom voor om het financieringslastpercentage te gebruiken dat hoort bij het hoogste inkomen + 70 procent van het tweede inkomen. In 2017 bedraagt deze factor nog 60 procent.

 Een hypotheek gaat lang mee

Huishoudens moeten de hypotheek gedurende de gehele looptijd te kunnen betalen, ook als er bijvoorbeeld kinderen bij komen. De financieringslast-tabellen houden rekening met gestandaardiseerde uitgavenpatronen en geven weer wat iemand objectief gezien zou moeten kunnen betalen, gezien het inkomen. Wat de hypotheekverstrekker maximaal zou mogen uitlenen volgens de tabellen past niet altijd bij iemands persoonlijke uitgavenpatroon. Daarom is bij hypotheekverstrekking maatwerk altijd noodzakelijk.

De ministeriële regeling Hypothecair Krediet biedt in sommige gevallen ruimte om op verantwoorde wijze een hogere hypotheek te verstrekken. Meer verstrekken zou bijvoorbeeld kunnen als er sprake is van een onvoorwaardelijke inkomensstijging op korte termijn of als iemand door oversluiten zijn hypotheeklasten kan verlagen.

 Hogere lening voor meer energiezuinige woningen

Nieuw dit jaar is dat consumenten voor meer zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, 25.000 euro extra kunnen lenen. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 gaan hier nu onder vallen. Ook blijft het mogelijk voor andere energiezuinige woningen (voormalig A++-woningen) of voor het treffen van energiezuinige maatregelen een iets hogere hypotheek (maximaal 9.000 euro) te verstrekken.

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil de fiscale behandeling van hypotheek en eigen woning aanpassen, ook geeft het kabinet aan dat woningbezitters gecompenseerd zullen worden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe en wanneer deze plannen precies worden doorgevoerd. In dit advies is het Nibud daarom uitgegaan van de huidige geldende regelgeving.

Achtergronden bij het rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2018 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2018. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Bij het tot stand komen van dit advies worden diverse partijen geconsulteerd die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken. Zo heeft het Nibud onder andere gesproken met de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 19 oktober 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Gefeliciteerd, 18 jaar!

Inzetten op schuldpreventie met maatwerkeditie 'Voor boven de 18' in Uithoorn en Ommen-Hardenberg !

lees meer › Praktijkverhaal
22 januari 2018

Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter

lees meer ›Persbericht
19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog
11 januari 2018

Staatssecretaris van Ark bezoekt les MoneyWays

lees meer ›Nieuwsbericht
22 december 2017

Terugblikken en vooruitkijken

lees meer ›Blog

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport
19 december 2017

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

lees meer ›Persbericht
11 december 2017

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

lees meer ›Nieuwsbericht
07 december 2017

Oproep Nibud & NVVK: laat de schuld niet oplopen

lees meer ›Persbericht
30 november 2017

Nibud organiseert jaarlijks congres ‘Geld & Gedrag’

lees meer ›Nieuwsbericht
29 november 2017

Vergeet-mij-nietjes op het graf

lees meer ›Blog