Financiële redzaamheid

Financiële redzaamheid is hét centrale thema binnen de budgetbegeleiding, coaching en hulpverlening. Mensen leren om (weer) zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid over te dragen. Er komt veel bij kijken.

Definitie financieel redzaam

Wanneer is iemand financieel redzaam? Volgens de Nibud definitie is dat: ‘Iemand is financieel redzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn’. Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou moeten inroepen.

Belangrijk is om in te schatten in hoeverre iemand in staat is om financieel redzaam te zijn. Is het nodig dat iedereen zijn eigen belastingaangifte doet? Nee, maar wel dat je zelf actie onderneemt dat de aangifte wordt gedaan en dat de juiste papieren bij de belastingconsulent worden ingeleverd. Financieel redzaam zijn gaat dus niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie. Wat iemand precies moet kunnen, staat in de Nibud-competenties.

Nibud-competenties

Voor financiële redzaamheid zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig en daaruit volgend ook bepaald gedrag. Een handvat om erachter te komen of iemand financieel redzaam is, zijn de Nibud-competenties. Aan de hand van deze set kunt u onderzoeken wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze u handvatten om iemand een stap verder te brengen naar financiële redzaamheid.

Gedrag

Daarnaast is ook de gedragskant belangrijk. Iemand kan wel over de juiste vaardigheden beschikken, maar deze niet toepassen. In theorie is deze persoon dan financieel redzaam, maar in de praktijk zal hij dat niet altijd laten zien. Hoe beweeg je iemand dan tot het gewenste gedrag? Daarover heeft het Nibud veel kennis.

Houding

Om financieel redzaam te zijn of te worden is ook een positieve houding noodzakelijk. Dat betekent bijvoorbeeld geen kortetermijnvisie hebben, niet verleidingsgevoelig zijn en wel behoefte hebben aan sparen. Uit het onderzoek Kans op financiële problemen blijkt een positieve houding van grotere invloed op het voorkomen van financiële problemen dan financiële vaardigheden. Er valt dus ook  winst te behalen door aan de (financiële) houding van een persoon te werken.

  • Lees ook het artikel ‘De toekomst is nu, financiële zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk’ (Vakblad Financiële Planning) door Nibud-onderzoekers Anna van der Schors, Minou van der Werf en Gea Schonewille.

Monitoren van vooruitgang

Wilt u meten waar uw cliënt staat op de weg naar financiële redzaamheid? Het Nibud heeft een instrument ontwikkeld waarmee u de voortgang kunt monitoren: ‘Budgetcoaching: monitoren van de voortgang. Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching’.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met de financiële redzaamheid van uw cliënten? Neem contact op met Marion Weijers, adviseur budgetvoorlichting. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Financieel redzaam zijn gaat niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › Artikel