Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Als u als ondernemer in financiële problemen bent of dreigt te komen, dan kunt u verschillende dingen doen. U kunt zelf proberen regelingen te treffen met schuldeisers of u kunt hulp vragen aan uw gemeente. Als gevolg van de coronacrisis zijn er tijdelijk extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

Door de coronacrisis ervaren veel ondernemers financiële problemen. Om u te ondersteunen heeft het kabinet extra geld uitgetrokken voor economische maatregelen. Vaak zijn de voorwaarden soepeler dan bij bestaande regelingen waardoor u er sneller gebruik van kunt maken. Dit geldt ook voor zzp-ers. Het pakket geldt zolang als dat nodig is en bestaat uit de volgende regelingen:

 • tijdelijke tegemoetkoming loonkosten bedrijven en inkomen zzp-ers
 • extra ondersteuning van minimaal drie maanden voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf
 • versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 • verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
 • rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 • compensatieregeling getroffen sectoren

Op de site van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over deze maatregelen. Ook vindt u hier de antwoorden op veelgestelde vragen. Verder kunt u met vragen terecht bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Betalingsafspraken maken

Heeft of verwacht u betalingsachterstanden en lukt het niet voldoende om uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven te verlagen, neem dan contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. Dat levert vaak meer op dan afwachten. De Nibud-site Zelfjeschuldenregelen.nl biedt tips en voorbeeldbrieven.

Hulp via uw gemeente

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u hulp vragen bij de gemeente waar u woont. Kijk op de website van uw gemeente waar u zich het beste kunt melden. De gemeente helpt u met bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en/of schuldhulpverlening. Mogelijk komt u in aanmerking voor een Bbz-krediet waarmee u uw schuld kan afbetalen. De gemeente zal eerst kijken of uw onderneming levensvatbaar is. Is (volledige) financiering niet mogelijk, dan kijkt men naar mogelijkheden om een regeling met de schuldeisers te treffen. Schuldeisers schelden dan (een deel van) de schulden kwijt. Als uw onderneming niet levensvatbaar is, komt u misschien in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen in de periode waarin u uw onderneming beëindigt. Ook kan de gemeente u helpen met schuldhulpverlening.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als u (tijdelijk) weinig inkomen heeft, kunt u een beroep op het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). Dit is een periodieke uitkering voor levensonderhoud. De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Lees hieronder een uitleg per groep zelfstandigen die voor hulp in aanmerking komt.

Startende ondernemer

U kunt als startende ondernemer maximaal 36 maanden een periodieke uitkering krijgen. De uitkering is in principe een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen.

Gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen

Het Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. De gemeente bepaalt aan de hand van het inkomen uit het jaar dat de uitkering is verstrekt of u eventueel iets terug moet betalen. In principe is de periodieke lening een renteloze lening.

Oudere zelfstandig ondernemers

Wanneer u bent geboren voor 1 januari 1960 en u bent minstens 10 jaar aaneengesloten zelfstandige, dan kunt u op grond van het Bbz in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Hiervoor hoeft uw bedrijf niet levensvatbaar te zijn, maar u moet wel een bruto-inkomen uit uw bedrijf hebben van minimaal € 8.068 per jaar. De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner tot bijstandsniveau. U kunt bijzondere bijstand ontvangen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

U kunt een aanvullende periodieke uitkering krijgen om het inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent zelfstandige;
 • u hebt minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf gewerkt;
 • u stopt met het bedrijf omdat het niet levensvatbaar is;
 • u kunt het bedrijf niet direct beëindigen.

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen, dan moet uw bedrijf zijn beëindigd. Er is nog verlenging mogelijk met 12 maanden. U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt met het bedrijf.

Meer informatie

Lees meer over het Bbz en de voorwaarden voor een uitkering op de site van de Rijksoverheid. De Bbz-uitkering vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

In lastige tijden is het als ondernemer moeilijk om te beslissen wat je moet doen om financieel overeind te blijven. Gelukkig is er hulp beschikbaar.”

— Damien Jansen, Gorinchem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder