Geschreven door

Martine Broere

Martine Broere

Business developer opleidingen

medewerker

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen als ze die gedroomde fotografie-opleiding gaan doen? ONVZ biedt zijn medewerkers deze gesprekken.

Praktijkverhaal | 2018

Wat is financieel haalbaar als je een andere functie zou gaan vervullen? …een webwinkel gaat beginnen? …een nieuwe opleiding start? …of meer voor je kinderen gaat zorgen? Marion Zieck, hr-beleidsadviseur, vertelt waarom ONVZ financieel inzichtgesprekken biedt aan medewerkers.

Vraag: wat is haalbaar bij persoonlijke verandering?

Gelukkig hebben de meeste mensen het bij ONVZ erg naar hun zin. Toch is voor ONVZ duurzame inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk. Medewerkers zouden altijd vanuit hun eigen kracht moeten kunnen kiezen voor iets anders dan hun huidige functie. En niet pas als er een sociaal plan ligt. Vaak weten medewerkers niet of hun ideeën wel financieel haalbaar zijn. Het zou goed zijn om die financiële haalbaarheid al vroeg te toetsen en niet pas op het moment dat er iets met je functie aan de hand is. ONVZ wilde daarom dat mensen inzicht hebben in hun financiën.

Aanpak: proeverij duurzame inzetbaarheid

In 2017 heeft ONVZ een ‘proeverij’ over duurzame inzetbaarheid gehouden: waar hebben mensen interesse in? Samen met de vakbonden is gekeken hoe dat vorm te geven. Een van de onderdelen was financieel inzicht krijgen. ONVZ nodigde een aantal partijen uit en koos uiteindelijk voor de financieel inzichtgesprekken van het Nibud vanwege de onafhankelijkheid en bekendheid van het Nibud. Maar ook omdat het Nibud een rekenprogramma heeft waarmee medewerkers na de gesprekken thuis nog kunnen berekenen wat de gevolgen zijn van een veranderende omstandigheid. Bijvoorbeeld als je partner minder gaat werken.

Introductie financieel inzichtgesprekken

Via een speciale website LAB (‘later als ik groot ben’) over duurzame inzetbaarheid zijn de financieel inzichtgesprekken bekend gemaakt. De site bevat ook een filmpje van het Nibud over wat de gesprekken inhouden. ONVZ is er net gestart met de gesprekken en de aanmeldingen druppelen langzaam binnen. Mogelijk komt dit door de onbekendheid met dit soort gesprekken. Of mensen zijn een beetje terughoudend om hun hele hebben en houden met iemand te bespreken. ONVZ gaat ervan uit dat er meer aanmeldingen komen als mensen enthousiast zijn geworden en aan collega’s vertellen wat het ze heeft opgeleverd. De eerste gesprekken zijn nu geweest.

Resultaat: medewerkers weten wat financieel haalbaar is

ONVZ wil bereiken dat mensen op een zelfgekozen moment kunnen bepalen welke kant ze op kunnen en wat de mogelijkheden zijn. Dat ze niet op hun plek blijven zitten om af te wachten wat er gebeurt. Maar dat ze bekijken wat ze graag zouden willen doen in de toekomst en of dat financieel haalbaar is. Dat die webwinkel waarover ze stiekem dromen best mogelijk is over twee jaar. Ook financieel!

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Martine Broere

Martine Broere

Business developer opleidingen

medewerker

Je bent vaak blind voor wat er mogelijk is met het inkomen dat je hebt. Het is goed om iemand anders eens mee te laten kijken.”

— Marion Zieck, hr-beleidsadviseur ONVZ

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Loonbeslag: soms onterecht!

Loonbeslag: niet altijd ‘eigen schuld’ en niet altijd terecht. De Nibud-coach vertelt.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal