Financieel gedrag van jongeren

Waar geven jongeren hun geld aan uit? Hoe worden de keuzes die zij maken beïnvloed?

Het Nibud doet onderzoek naar kinderen, scholieren en studenten, om inzicht te krijgen in hun financiële gedrag. Zo kunnen we ze beter voorlichten over geldzaken.

Wat onderzoekt het Nibud?

‘Jongeren’ is een breed begrip, waar uiteenlopende leeftijden onder vallen. Daarom maakt het Nibud onderscheid naar schoolfase.  Tussen deze groepen verschilt de mate van zelfstandigheid sterk. Het Nibud onderzoekt de inkomsten, uitgaven, het spaar- en leengedrag, schulden en de beleving van geld van:

Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de rol van financiële opvoeding (2016) en financiële educatie (2017).

Waarom onderzoek?

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat er een sterke samenhang is tussen leren omgaan met geld op jonge leeftijd en weinig financiële problemen op latere leeftijd. Het is belangrijk dat jongeren goed weten hoe financiële producten werken voordat ze keuzes maken waar langdurige consequenties aan verbonden zitten.

Als ze dit op jonge leeftijd goed leren, dan kan dit een preventieve werking hebben voor de latere vorming van schulden. Onderzoek kan bijdragen aan de voorlichting en advisering voor kinderen, jongeren én diegenen die bij hen betrokken zijn (ouders, scholen, gemeenten, maatschappelijke en financiële dienstverleners).

Door hetzelfde onderzoek met regelmaat uit te voeren – zo is het Scholierenonderzoek sinds 1984 al 13 keer gedaan en het Studentenonderzoek vier keer herhaald – kunnen we naar ontwikkelingen in de financiële situatie en het gedrag door de jaren heen kijken.

Daarnaast wil het Nibud weten welke ondersteuning ouders en het onderwijs nodig hebben bij het kinderen leren omgaan met geld. Daarvoor is het relevant te weten wat ouders en scholen al doen en waar zij ondersteuning zoeken.

Toepassen van resultaten

Het Nibud gebruikt de inzichten uit haar onderzoeken op vele manieren:

Ook andere partijen gebruiken de gegevens uit Nibud-onderzoeken in tools, lesmateriaal en informatie aan ouders en kinderen of jongeren. Bijvoorbeeld:

  • In het peer-education programma MoneyWays
  • In het lesmateriaal voor mbo’ers van LEF (Leven en Financiën)
  • De DUO Rekentool, waarin studenten een begroting kunnen maken

Onderzoek op maat

Het Nibud voert ook regelmatig onderzoek in opdracht uit over de thema’ s jongeren & geld, financiële opvoeding, financiële educatie. Dit kan gaan om:

  • onderzoek naar een specifieke groep (bijvoorbeeld in een gemeente, uit huis geplaatsten, in het Praktijkonderwijs, etc.)
  • onderzoek naar een specifiek thema (telefoonkosten, online verleidingen etc.)
  • onderzoek onder docenten of ouders
  • evaluatie van de impact van financieel lesmateriaal of een educatieve tool
  • effectmeting van een specifieke interventie bij jongeren

Meer weten?

Wilt u in gesprek over de meerwaarde van kennis over jongeren voor uw organisatie? Neem dan contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mensen die in hun jeugd goed hebben leren omgaan met geld, komen later minder vaak in financiële problemen.”

Door hetzelfde onderzoek met regelmaat uit te voeren zien we ontwikkelingen in de financiële situatie van jongeren door de jaren heen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › Artikel

Schulden: preventie en aanpak

Wat kunt u doen om schulden bij jongeren te helpen voorkomen?

lees meer › Artikel

Jongeren en schulden

Oorzaken en gevolgen van financiële problemen bij jongeren.

lees meer › Artikel

Hoger onderwijs

Het Nibud onderzoekt geldzaken van studenten en ondersteunt hen met materialen.

lees meer › Artikel

Voortgezet onderwijs en mbo

Een overzicht van lesmateriaal voor scholieren en mbo’ers over omgaan met geld.

lees meer › Artikel

Hulp bij financiële opvoeding

Het Nibud ondersteunt professionals en ouders met onderzoek en materialen.

lees meer › Artikel