Financieel advies voor later

Veel consumenten missen de zekerheid en kennis om passende beslissingen te nemen. Als financieel adviseur kunt u dieper ingaan op hun persoonlijke situatie en wensen. Dit stappenplan geeft een leidraad.

U helpt bij het verkrijgen van inzicht in hun mogelijkheden en de financiële producten en regelingen die daarbij aansluiten. Vragen die consumenten zichzelf stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat verandert er aan mijn pensioen als ik in scheiding lig?
  • Hoe kan ik mijn kinderen fiscaal aantrekkelijk iets schenken?
  • Wat zijn de consequenties van eerder stoppen met werken?

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie in de toekomst, doorloopt de consument de volgende stappen:

Stappenplan financiële planning lange termijn

Wil hij na het overlijden van de partner in hetzelfde huis kunnen blijven wonen, of na pensionering genoeg geld hebben om te kunnen reizen?

Hiervoor is het belangrijk naar de verwachte uitgaven te kijken.

De verwachte inkomsten en bezittingen worden in kaart gebracht en gespiegeld aan de verwachte (en gewenste) uitgaven. Zo wordt duidelijk of er voldoende geld zal zijn om de doelen te realiseren.

Als er onvoldoende geld wordt opgebouwd, kan iemand  zijn wensen bijstellen. Of maatregelen treffen om te zorgen dat er dan meer inkomsten of minder uitgaven zullen zijn. Bijvoorbeeld door een lijfrentespaarrekening of -verzekering af te sluiten, of door te zorgen dat de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost bij onvoorziene gebeurtenissen.

25 %

van de Nederlanders weet niet waar hij moet beginnen om een beeld te krijgen van zijn financiële situatie na pensionering

Inzicht in de begroting

Consumenten worden geacht op de hoogte te zijn van de gevolgen van financiële keuzes voor hun persoonlijke situatie. De consument hoeft echter geen financieel deskundige te zijn:

  • hij hoeft niet te weten wat de hoogte van de rente bepaalt, maar wel wat het effect is van de hoogte van de rente op bezittingen en schulden.
  • hij hoeft niet te weten hoe de hoogte van het pensioen tot stand is gekomen, maar wel hoeveel pensioen hij kan verwachten en hoe zeker dit is.

De langetermijn competenties bieden inzicht in wat u redelijkerwijs van uw cliënt mag verwachten. De meeste consumenten zijn wel in staat om hun financiële administratie op orde te brengen, maar een minderheid lukt het om de inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

Hier liggen kansen voor de adviseur. Een grote groep is wel van plan om inkomsten en uitgaven op een rij te zetten (35-40 procent), maar vindt pensioenen moeilijk te begrijpen en weet niet waar hij moet beginnen.

In het adviesgesprek ligt de focus bij voorkeur op het overzicht en inzicht geven in de persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Vervolgens kunnen de mogelijkheden voor eventuele vermogensvorming en het afdekken van risico’s aan bod komen.

De Pensioenschijf-van-vijf is een handige tool die inzicht biedt in de inkomsten en uitgaven na pensioen. U kunt deze tool ook samen met uw cliënt invullen.

Dan Goldstein: ‘Maak de toekomst zichtbaar’

Veel mensen hebben de neiging om de financiële planning voor de lange termijn uit te stellen. Psycholoog Dan Goldstein betoogt dat wanneer die toekomst ‘zichtbaarder’ wordt, mensen meer gemotiveerd zijn om geld opzij te zetten. Laat bijvoorbeeld zien wat voor woning iemand later kan betalen. Of toon een bewerkte  foto van iemand op oudere leeftijd. Mensen hebben moeite om zich voor te stellen dat ook zij oud zullen worden!

De resultaten van kleine veranderingen inzichtelijk maken stimuleert ook. Lunch van huis meenemen of de verwarming 1 graad lager zetten, levert na enkele jaren een flink bedrag op.

Tenslotte helpt het om een maandbedrag te benoemen in plaats van een totaalsom. Zelfs als dat maandbedrag nog niet met zekerheid te voorspellen is. Op mijnpensioenoverzicht is ook een maandbedrag te vinden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Een foto van je 'oudere ik' motiveert om geld opzij te zetten voor later.”

— Psycholoog Dan Goldstein

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen doen

Keuzeproces bij financieel advies (2017)

Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Langetermijnplanning

Lezing Langetermijnplanning

Hoe zetten we consumenten aan tot actie?

meer info › Diensten

Budgetadvies Rekenprogramma: onmisbaar in mijn advies

Financieel coach Pauline: "Waarom ik juist voor dit programma kies!"

lees meer › Praktijkverhaal

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

De Nederlanders en hun pensioen (2015)

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering goed rond kan komen.

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Grip op geld, nu en later’

‘Grip op geld, nu en later’

Workshop voor uw medewerkers rondom financiële keuzes.

meer info › Diensten

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Beleggingsverzekering checken

Uw klant kan wellicht de verwachte eindwaarde verbeteren met hulp van de Nibud-special.

lees meer › Artikel

Voorbereiden op inkomensterugval

Voorbereid zijn kan financiële problemen voorkomen. Hoe kunt u uw klant of medewerker helpen?

lees meer › Artikel