Effectmeting van NVB gastlessen

Praktijkverhaal | 2016

Is educatie op het gebied van jongeren effectief? Leren kinderen iets van een gastles over geld? En vinden ze het ook leuk en leerzaam? De NVB vroeg het Nibud de effectiviteit van hun gastlessen te meten door middel van een onderzoek.

Vraag: hebben de gastlessen effect?

In de Week van het geld, elk jaar in maart, besteden vele basisscholen in hun lessen aandacht aan geld. In deze week worden door de NVB in heel Nederland gastlessen op basisscholen georganiseerd. Tijdens deze gastlessen spelen de kinderen in de klas het spel de Cash Quiz. Dit spel is gebaseerd op de Nibud leerdoelen en competenties. Maar de vraag blijft: verhogen deze geldlessen de financiële kennis van kinderen nou écht?

Aanpak: onderzoek twee meetmomenten en een controlegroep

Om de effectiviteit van de gastlessen te meten voerde het Nibud een onderzoek uit met twee meetmomenten. Een voormeting (voor de gastles) en een nameting (na de gastles). Tijdens deze metingen kregen de kinderen een vragenlijst die voornamelijk uit kennisvragen bestond. Als een leerling op de tweede meting hoger scoorde dan op de eerste meting, is de kennis gestegen.

Daarnaast was er een controle groep. Dit zijn leerlingen die geen gastles hebben gehad waarin de Cash Quiz werd gespeeld, maar wel de vragenlijsten hebben ingevuld. Door een controlegroep toe te voegen kunnen we zien of de vooruitgang echt toe te wijden is aan de Cash Quiz, of dat het aan andere omstandigheden ligt.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat kinderen vooruit gaan doordat er tijdens de Week van het geld allerhande activiteiten worden georganiseerd rondom het thema geld. Of doordat kinderen nadat ze de vragenlijst hebben ingevuld, met hun ouders over geld gaan praten en zo nieuwe dingen leren. Door de controle groep kan dit worden uitgesloten.

Resultaat: een effectieve gastles!

En wat blijkt: de Cash Quiz blijkt een positief effect te hebben op de kennis van de leerlingen! Kinderen die les over geld hebben gehad, weten na die les significant meer over geldzaken dan dat ze voor die les wisten. Uitgedrukt in een rapportcijfer gaan de leerlingen van een 6 naar een 7,1. Kinderen die die gastles niet kregen, krijgen een gemiddeld cijfer van 6,2 dat stijgt naar een 6,8.

Ook de kinderen uit de controlegroep scoorden iets beter op de tweede meting, maar de kinderen die de Cash Quiz hebben gespeeld hebben significant meer vooruitgang geboekt dan de controlegroep.
Daarnaast liet het onderzoek (Effectmeting Bank voor de klas 2016) zien dat de kinderen de gastles als leuk en leerzaam ervaren.

Voor de NVB is dit zeer waardevolle informatie. Door dit rapport weten zij dat de gastlessen een direct positief effect hebben op de financiële kennis van kinderen. Een reden om ook het komend jaar weer mee te doen aan de Week van het geld met de Cash Quiz!

Verder praten?

Wilt u meer weten over het meten van de effectiviteit van uw interventie? Neem contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door middel van een voormeting (voor de gastles) en een nameting (na de gastles) kon de effectiviteit van de geldlessen gemeten worden”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Gefeliciteerd, 18 jaar!

Inzetten op schuldpreventie met maatwerkeditie 'Voor boven de 18' in Uithoorn en Ommen-Hardenberg !

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Meerderjarig in Meerssen: een goede start in je gemeente

'Voor boven de 18' op maat, een krachtige combi van landelijke en lokale informatie.

lees meer › Praktijkverhaal

18 worden in Barneveld

Gemeente geeft hun 18-jarigen een goede start met 'Voor boven de 18' in een opmaat-editie.

lees meer › Praktijkverhaal

Jongeren en geld: voor Rabobank

Wat is de financiële situatie van jongeren tussen de 12 en 25 jaar? Nibud deed onderzoek voor Rabobank.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage Zaanstad

Het Nibud maakt al jaren op rij effectrapportages van het minimabeleid van de gemeente.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Handreiking budgetcoaches

Wat is de opbrengst van budgetcoaching voor de klant?

lees meer › Praktijkverhaal