Effectieve preventieprojecten

Zet u in op preventie als onderdeel van de schuldhulpverlening? Er zijn een aantal succesfactoren aan te wijzen. Het Nibud biedt handvatten bij het ontwikkelen of opzetten van een effectief schuldpreventie en vroegsignalering-project, en kan ook advies op maat geven.

Preventieproject opzetten

Voor u van start gaat, formuleert u de doelstellingen: wanneer is een project geslaagd en hoe kunnen de gewenste effecten worden bereikt? Onder Visie en beleid leest u meer over het bepalen van doel en doelgroep. Het Nibud is uw partner bij het opzetten en vormgeven van preventieprojecten. Hieronder vindt u tips en aandachtspunten.

Wat wilt u bereiken?

Uw doelstelling bepaalt voor een groot deel welk type project u inzet. Gaat het om bewustwording of om een actie? Als u actie beoogt, is een massamediaal project vaak niet de meest effectieve methode. Voor bewustwording kan dat wel goed werken.

Het hangt ook van uw doelgroep af, is de doelgroep er al van bewust dat zij acties zouden moeten ondernemen?

Ga ook na of u het project kunt inbedden in andere, lopende projecten. Dat vergroot de effectiviteit. Een Geldkrant verspreiden om bewustwording te creëren heeft meer effect als u tegelijk een cursus Omgaan met geld aanbiedt, waar mensen met vragen terecht kunnen.

Less is more

Wat is uw boodschap? Een veelvoorkomende valkuil is te veel willen, en dat leidt tot verwarring. Publiekscampagnes als ‘Wie is de BOB’ en ‘Donorregistratie’ behoren tot de meeste effectieve overheidscampagnes. Er wordt slechts 1, duidelijke, boodschap gecommuniceerd. Natuurlijk zijn er projecten waarin u meerdere boodschappen kwijt kunt, maar een duidelijke kernboodschap helpt om het project goed vorm te geven.

Wanneer en hoe?

Life-events zijn momenten waarop veel mensen grip verliezen. Op die momenten zijn consumenten onzeker en zoekende naar houvast of grip. Dit zijn momenten waarop u kunt aanhaken.

Hoe hangt natuurlijk erg van uw doelgroep af. Senioren zijn beter te bereiken met een papieren folder, terwijl jongeren meer online doen. Voor ‘hoe’ is dan ook geen pasklaar antwoord te geven.  Vraag u daarom altijd af:

  • Op welke manier en met welke strategie wordt de boodschap gebracht?
  • Door wie wordt deze boodschap gezonden?
  • Welke methoden sluiten aan bij uw doelgroep en uw doel?

Succesfactoren

In de handreiking: ‘Voorkomen is beter dan genezen’ (Jungmann e.a., 2013) worden 6 gemeenschappelijk delers geïdentificeerd die bij alle  projecten die zij hebben bekeken een rol speelden. Zij beschrijven de volgende 6 elementen als succesvol:

  • Het belang van werken aan zelfvertrouwen binnen een interventie.
  • Het belang van een confrontatie met eigen financiële gedrag (spiegelen).
  • De toegevoegde waarde van groepsdynamiek.
  • Het belang van de persoonlijke inzet door de uitvoerder van de interventie.
  • Het belang van samenhang tussen interventies.
  • Het belang van langdurige inzet (en de mogelijkheid om terug te vallen).

Preventieprojecten op maat

Het Nibud heeft veel ervaring op het gebied van preventieprojecten. We denken graag met u mee als u met dit thema aan de slag wilt in uw organisatie. Neem contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Een veel voorkomende valkuil is te veel willen. Een duidelijke kernboodschap helpt u om uw preventieproject goed vorm te geven.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Nibud Agenda 2021

Nibud Agenda 2021

Bewust omgaan met geld wordt vanzelfsprekend.

bestel › Product

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Lezing Armoede

Lezing Armoede

Wat wordt bedoeld met armoede in Nederland?

meer info › Diensten

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal