Drie maanden collegegeld voor vertraagde afstudeerders

Nieuwsbericht | 18 mei 2020

Studenten die door de coronacrisis niet voor de zomer kunnen afstuderen, krijgen drie maanden collegegeld terug. Het Nibud sprak eerder al de hoop uit dat studenten tegemoetgekomen zouden worden, omdat de crisis hen vaak hard raakt.

De regeling is bedoeld voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers die deze zomer zouden afstuderen, maar door de coronacrisis na de zomer moeten doorstuderen. Zij moeten hun studie dan wel tussen 1 september en 31 januari 2021 afronden. Het bedrag dat zij ontvangen, verschilt. Een BBL-student krijg € 150, een BOL-student € 300 en een student in het hoger onderwijs € 535.

Onzekerheid

Veel studenten zijn tegelijkertijd flexwerkers en zagen hun inkomsten (deels) verdampen. Het kabinet is van plan een compensatie van € 600 beschikbaar te stellen voor werkloze flexwerkers, maar in de praktijk komen veel studenten daar niet voor in aanmerking.

Het Nibud is dan ook blij met de regeling. Studenten kunnen door de coronacrisis meer lenen, maar hun toekomst wordt onzekerder: vinden ze straks, tijdens een eventuele recessie, nog wel werk? “Het zou fijn zijn als er met enige coulance kan worden gekeken naar studenten die buiten hun schuld om hun studielening verhogen. Wellicht kan er met terugwerkende kracht iets voor deze groep geregeld worden”, zei Nibud-woordvoerder Karin Radstaak eerder in Trouw.

Aflopende beurs

Ook studenten die vanaf deze zomer geen recht meer hebben op studiefinanciering, kunnen op eenmalige financiële steun van het kabinet rekenen. Het gaat daarbij om bedragen van tussen de € 800 en € 2.000. Eerder werd ook al het studentenreisproduct gratis verlengd. Het kabinet trekt daarnaast € 30 miljoen uit voor leerwerkbanen en stages.

Lees meer over de regelingen op rijksoverheid.nl.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar Financieel fitte medewerkers

lees meer › Opleiding
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport
31 augustus 2020

Meer jongeren in de bijstand

lees meer › Nieuwsbericht