Geschreven door

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Direct online hulp bij schulden

Weblog | 10 augustus 2018

Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groot is. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar de schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online platform dat als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

In 2015 werd het aantal onzichtbare huishoudens met problematische schulden tussen de 351.000 en 571.000 geschat. Het aantal huishoudens met risicovolle schulden ligt nog hoger, ergens tussen de 614.000 en 858.000. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2012. En hoewel het aantal schuldenaren in Nederland dus stijgt, neemt het aantal Wnsp toekenningen af.

Veel schuldenaren zien op tegen de papierwinkel

11% schuldenaren in Wnsp haalt eindstreep niet

In 2012 stroomden nog 13.763 personen in de Wnsp. In 2017 zijn dat er nog maar 8.357. En 11% van de schuldenaren in de Wnsp haalt de eindstreep niet. Dit soort cijfers is overweldigend, en voor het Nibud, Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede interventies (HvA) dan ook reden te onderzoeken wat deze mensen nodig hebben en hoe we daar beter op kunnen aansluiten. Lees de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek in het volledige artikel.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Geschreven door

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Als online hulp dankzij anonimiteit schaamte kan wegnemen, dan is dat winst.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

11 juli 2018

Reactie Nibud op wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

lees meer ›Nieuwsbericht
29 juni 2018

Wacht niet af, maar betrek debiteuren in de betaling

lees meer ›Blog

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal
05 juni 2018

Voor één dag arm: ervaar financiële stress

lees meer ›Blog

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen
03 november 2017

Laaggeletterdheid en financiële problemen

lees meer ›Blog

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport
26 juni 2017

Eerste Kennisproeverij voor werkgevers een succes

lees meer ›Blog

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Offline aanjagen van online Geldplannen

Met een mix van offline activiteiten informeert de gemeente Hoogeveen haar inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal