Geschreven door

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Direct online hulp bij schulden

Weblog | 10 augustus 2018

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online tool welke als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoefteonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers en hulpverleners. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Behoefteonderzoek onder kwetsbare groepen

In het behoefteonderzoek hebben we ons gericht op kwetsbare doelgroepen, namelijk jongeren, eenoudergezinnen, laaggeletterden en huishoudens met een migratieachtergrond. We hebben dertig mensen met schulden geïnterviewd en daarnaast nog eens twintig hulpverleners. Daarnaast hebben we het bestaande aanbod van hulpsites geanalyseerd. Doel: mensen met schulden betere online hulp bieden.

Ingewikkelde informatie

Uit het behoefteonderzoek blijkt onder andere dat mensen vaak eerst online zoeken naar hulp, maar vaak worden geconfronteerd met een overweldigend aanbod van ingewikkelde informatie op het web. Dit zorgt ervoor dat men afhaakt. Ook verouderde informatie op websites draagt bij aan afhaken. Meer struikelblokken en blokkades bij het zoeken naar hulp leest u in het volledige artikel: Online platform in de maak.

Er is nog plaats voor enkele pilotgemeenten om mee te doen aan dit project. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marion Weijers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Geschreven door

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht, sprak het Nibud over armoede en schulden bij werknemers in Nederland.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal