Geschreven door

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Direct online hulp bij schulden

Weblog | 10 augustus 2018

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online platform dat als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoefteonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers en hulpverleners. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Behoefteonderzoek onder kwetsbare groepen

In het behoefteonderzoek hebben we ons gericht op kwetsbare doelgroepen, namelijk jongeren, eenoudergezinnen, laaggeletterden en huishoudens met een migratieachtergrond. We hebben dertig mensen met schulden geïnterviewd en daarnaast nog eens twintig hulpverleners. Daarnaast hebben we het bestaande aanbod van hulpsites geanalyseerd. Doel: mensen met schulden betere online hulp bieden.

Ingewikkelde informatie

Uit het behoefteonderzoek blijkt onder andere dat mensen vaak eerst online zoeken naar hulp, maar vaak worden geconfronteerd met een overweldigend aanbod van ingewikkelde informatie op het web. Dit zorgt ervoor dat men afhaakt. Ook verouderde informatie op websites draagt bij aan afhaken. Meer struikelblokken en blokkades bij het zoeken naar hulp leest u in het volledige artikel: Online platform in de maak.

Er is nog plaats voor enkele pilotgemeenten om mee te doen aan dit project. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marion Weijers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Geschreven door

Gea Schonewille

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

12 oktober 2018

Schulden: aan de buitenkant zie je niets

lees meer ›Blog

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal
29 juni 2018

Wacht niet af, maar betrek debiteuren in de betaling

lees meer ›Blog

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal
05 juni 2018

Voor één dag arm: ervaar financiële stress

lees meer ›Blog

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen
03 november 2017

Laaggeletterdheid en financiële problemen

lees meer ›Blog

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport
26 juni 2017

Eerste Kennisproeverij voor werkgevers een succes

lees meer ›Blog

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel